Ledenvergadering

2023

Ledenvergadering dd 27 Maart 2023
Bekijk hier de notulen (PDF)

2022

Vergadering dd 17 Oktober 2022
Bekijk hier de notulen (PDF)

2021

Vergadering dd 1 November 2021
Bekijk hier de notulen (PDF)

Vergadering dd 11 Oktober 2021
Bekijk hier de notulen (PDF)

Vergadering dd 29 Maart 2021
Bekijk hier de notulen (PDF)

2019

Vergadering dd 23 September 2019
Bekijk hier de notulen (PDF)

2018

Vergadering dd 1 Oktober 2018
Bekijk hier de notulen (PDF)

2017

Vergadering dd 25 September 2017
Bekijk hier de notulen (PDF)

2016

Vergadering dd 26 September 2016
Bekijk hier de notulen (PDF)

2015

Vergadering 26 Oktober 2015
Bekijk hier de notulen (PDF)

2014

Vergadering dd 27 Oktober 2014
Bekijk hier de notulen (PDF)

Vergadering dd 26 Februari 2014
Bekijk hier de notulen PDF)

2013

Vergadering dd 25 November 2013
Bekijk hier de notulen (PDF)

2012

Vergadering dd 12 November 2012
Bekijk hier de notulen (PDF)

Vergadering dd 15 Oktober 2012
Bekijk hier de notulen (PDF)