Gedrags- & omgangsregels vv VIOS Beltrum

 • Ik accepteer er respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 • Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft;
 • Ik val de ander niet lastig;
 • Ik berokken de ander geen schade;
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • Ik negeer de ander niet;
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht;
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.