Accommodatie

Kleedkamer

 • Ga op wedstrijddagen in de kleedkamer zoals deze is aangegeven op het bordje. Ga niet zonder overleg (met de wedstrijdsecretaris) in een andere kleedkamer zitten op wedstrijddagen.
 • Er is een algemene kleedkamerindeling met trainingen. Ga niet zomaar in een andere kleedkamer zitten dan aangegeven. Indien er een wedstrijd wordt gespeeld op een trainingsavond, dan staat het aangegeven als jouw team in een andere kleedkamer in moet.
 • Soms zul je de kleedkamer moeten delen met een ander team. Zorg in dat geval dat je je kleding in de tas stopt.

Kunstgras

 • De stok wordt gebruikt als de bal op het doel ligt en de keeper niet lang genoeg is om er met de handen bij te komen.
 • Bij het verlaten van het kunstgrasveld gebruiken we de poortjes of openingen.

Verlichting

 • De verlichting kunt u aan en uitzetten in kleedkamer 9.
 • Klop altijd aan bij deze deur, omdat dit een meisjes en vrouwenkleedkamer betreft.
 • Als je de deur opendoet gelijk de deur aan de rechterkant opendoen.
 • Hier staat duidelijk aangegeven welke groene knoppen je in moet drukken om de verlichting aan te krijgen op je veld.
 • Het is niet de bedoeling dat jeugdspelers de verlichting aan of uit doen.

Ballenhok

 • Samen houden we het ballenhok netjes.
 • De tjoek hoort onder de schappen vast aan het haakje. Lange oranje pionnen op de grond.
 • Op de eerste schap horen alle gekleurde lage hoedjes.
 • Op de bovenste schap liggen de horden en touwladders.
 • In de hoek naast de onderste schap staan de palen. Achter de palen staat de bak met hoekvlaggen en stokken. Zorg dat er ruimte overblijft om daar makkelijk te komen.
 • Twee “poppen” staan op de grond onder de grensrechtervlaggen. Bij gebruik op het kunstgras de poppen in de voeten laten. Bij gebruik op gewoon gras mogen de poppen zonder zware voet worden gebruikt.
 • De overige poppen staan bij binnenkomst van het ballenhok gelijk rechts opgesteld.
 • De fietsbanden liggen boven de ballen op een schap.
 • Ballen die niet in een ballenhok terecht zijn gekomen worden naast de pomp op het schap gelegd.
 • Als de ondergrondse een bal vindt, legt het deze op dit schap. Als de trainers hier een bal vinden die in hun ballenhok hoort, graag de bal daar bij in doen.
 • Ballen die lek zijn: foto maken van de bal en doorgeven aan je coördinator of rechtstreeks naar Marco Heutinck.
 • De ballen worden alleen opgepompt door het kader of seniorenleden.

De juiste bal – SPEQ drukmeter

Een goede balbeheersing begint met de juiste bal. Ballen zijn er in verschillende kwaliteiten, ook bij vv VIOS B. Een goede bal is belangrijk maar een goede druk kan het verschil maken. Vanuit het kader is er dan ook een wens om de ballen op juiste spanning te hebben.

Vandaag is er een nieuwe drukmeter geplaatst van SPEQ innovations. Voorlopig is deze geplaatst als test exemplaar. De drukmeter is aangesloten op de compressor en de bediening is niet moeilijk.

Voor gebruik staat in het display . Door de TarQa naald in de bal te steken merkt de drukmeter een drukverschil en zal in werking treden. Door op de <-> of <+> knop te drukken wordt de juiste druk ingesteld. De TarQa zal automatisch druk vullen of druk aflaten. 

Als de gewenste druk is bereikt klint er een zoemer en zal het scherm oplichten. Haal de naald uit de bal en ga verder met de volgende bal. De TarQa onthoudt de ingestelde druk, zodat de volgende bal op dezelfde druk wordt gebracht. Om de TarQa uit te schakelen hoef je niets te doen. Wanneer de TarQa 30 seconden geen druk(verschil) meet, schakelt deze vanzelf uit en gaat in.

Wat is de juiste druk voor een bal? Deze is door de fabrikant op de bal vermeld en verschilt per bal. Voor de gebruikers zullen we bij de drukmeter een lijst met de juiste druk plaatsen. Richtwaarden:

 • pupillen 0,5 bar (verschilt per fabrikant)
 • junioren 0,8 bar (verschilt per fabrikant)
 • senioren 0,8 bar (verschilt per fabrikant)

Doelen

 • Zowel op het kunstgras als op de grasvelden de doeltjes niet slepen, maar rijden of tillen.
 • Jeugd zoveel mogelijk de doeltjes niet laten tillen, maar overlaten aan trainers en kader.
 • Niet in de netten gaan hangen of staan.
 • Mochten er netten kapot zijn, dan graag doorgeven aan de ondergrondse. Dit mag ook via de coördinator gaan.
 • De lichte kleine doeltjes (bestemd voor met name het kunstgrasveld) links op het plein.
 • Daarachter de vier zware houten bordjes (bestemd voor grasvelden)
 • Daarachter de vier zware ijzeren doeltjes (bestemd voor grasvelden).
 • De grotere maten doeltjes met wielen worden naast elkaar gezet, zodat deze doeltjes makkelijk zowel naar het hoofdveld als trainingsveld gedragen kan worden.
  • Het maakt niet zoveel uit aan welke kant de wielen staan.
  • De doeltjes zonder wielen zijn ook bestemd voor de grasvelden.
 • In verband met het wekelijks maaien van de grasvelden het verzoek om de grote doeltjes elke avond weer op de stenen te zetten.
 • In de linkerhoek van het trainingsveld (aan de kant van het kerkenpad) mag 1 doel geplaatst worden en de overige grote doelen op het middenplein tussen het hoofdveld en trainingveld.
 • Ook de overige doeltjes op het trainingsveld en veld 1 terugzetten op de tegels.

Overig

 • Stal je fiets in de fietsenstalling
 • Niet met je voeten op de stoelen op de tribune
 • Veeg je voeten in de handige borstels als je vanaf de grasvelden richting de kleedkamers loopt.
 • In het bordje vindt je de aanvangstijden voor wedstrijden en overige informatie.
 • In de portocabin kunnen teams en trainers hun trainings- en wedstrijdmaterialen kwijt.
  • Kom niet aan de materialen van de andere teams.
 • Bij de ingang van de kantine is ook een tassenrek gemaakt. Graag de tassen in de rekken, dus als het kan niet op de grond.

EHB(s)O

 • In de portocabin (tevens EHBO ruimte en te herkennen aan het groene EHBO bordje naast de deur) ligt een grote EHBO koffer die regelmatig wordt aangevuld door de medische staf binnen VIOS B.
 • Bij deze koffer ligt een map. In deze map ligt het artikel “Voetbal Blessure Vrij”.
 • Stappenplan EHBSO
  • Bepaal aan het begin van het seizoen een leidinggevende die initiatief neemt als er sprake is van een sportongeval.
  • Deskundige of leidinggevende schat situatie in en bepaalt of de blessure  acuut bedreigend is voor het leven of voor de gezondheid van de speler op lange termijn.
  • Is de situatie niet levensbedreigend? Pak de handleiding “Voetbal Blessure Vrij”.
   • Vraag je dan af of je de situatie goed kunt beoordelen.
    • Twijfel je hieraan?
     • Bel dan met de huisartsenpost
    • Bij geen twijfel of licht sportongeval.
     • Voer EHBsO uit op de juiste manier (met de handleiding EHBSO)
 • Download app “hoofdletsels” en gebruik die ook als speler aangeeft ‘het gaat wel’.
 • Volg cursus reanimatie & AED.
  • Leden die willen worden opgeleid kunnen zich melden bij Ton Scharenborg. In drie avondsessies wordt je kosteloos de basale hartreanimatie en het gebruik van de AED hartdefribrilator aangeleerd. Daarna zal 1 keer per jaar een avond herhalingscursus worden gegeven.
 • In de portocabin (de EHBO ruimte) hangt gelijk naast de deur de brancard.
 • Bij de ingang van de kantine hangt ook een verbanddoos en een samenvatting van EHBO handelingen in geval van nood.
 • Bij de ingang van de sporthal hangt een AED.