Visie opleiding

De opleidingsvisie wordt gevoed vanuit de visie van de KNVB en vanuit de Wiel Coerver methode.

KNVB

 • Als voetbalclub sluiten wij ons aan bij de nieuwe ontwikkelingen van de KNVB.
 • Het aanleren van spelmomenten, te weten aanvallen, verdedigen en omschakelen (vanuit balbezit naar balbezit tegenstander en vanuit balbezit tegenstander naar balbezit)
 • De app RINUS
  • VIOS B streeft ernaar om zoveel mogelijk vanuit RINUS op te leiden. Dit is verplicht tot en met de o12. Er is ruimte om 25% van de training eigen oefeningen in te zetten mits er een doelstelling achter zit.
  • Op oudere leeftijden kan RINUS als hulpmiddel worden ingezet, mits de trainer is gediplomeerd. Deze trainers krijgen meer de vrijheid om hun eigen trainingsmethodes te gebruiken, mits zij niet botsen met het JVBP.
 • Gelijke Kansen methode
  • VIOS Beltrum zal voor de o7 t/m de o12 geen selectieteams meer formeren.
  • Het is een norm dat iedere speler tot en met de o15 evenveel speelminuten krijgt. Voor de breedteteams voor de o17 en o19 wordt dezelfde norm gehanteerd.
   • Afhankelijk van blessures etc.
   • Het zal voorkomen dat talenten wat meer speeltijd krijgen. Minder ontwikkelde spelers mogen niet aantoonbaar minder speeltijd krijgen dan hun medespelers (2-6-2 regel)
    • Trainers/coaches dienen rekening te houden met het scoreverloop. Dit kan aanleiding zijn om de spelers die gemiddeld wat meer spelen te wisselen.

Wiel Coerver methode

 • Het beheersen van lichaam en bal
  • Basistechniek
  • Beweeglijkheid aan de bal
  • Voetenwerk
  • Over de bal kijken
  • Schijnbewegingen
  • Creëren en improviseren
  • Traptechniek en afstoppen
 • Het beheersen van de tegenstander
  • Aan- en meenemen van de bal
  • Afschermen van de bal
  • Diepgaan met bal en 1-1 situaties
  • Partijvormen
 • Passeren en uitspelen
  • Passeerbewegingen
  • Passeren van de tegenstander
  • Passeren en 1-2-combinaties
  • Partijspelen
  • Kansen creëren en afwerken
   • Schieten
   • Koppen
   • Individuele actie met afwerken
   • Kansen creëren en afwerken
  • Conditionele kwaliteiten
   • Beweeglijkheid en behendigheid
   • Basis-uithoudingsvermogen
   • Snelheid
   • Explosieve kracht
  • Verdedigende kwaliteiten
  • Bewegen met en zonder bal

Deze leerfases zullen met name bij de circuittraining worden aangeboden aan de jeugd tot en met de O12. Elke trainingsavond zal in het teken staan van één leerfase. Op deze manier zorgen we dat alle spelers alle verschillende aspecten van het voetbalspel leren. De Hoofd Opleidingen zal samen met de coördinator van de circuittraining dit gaan wegzetten. Het is wel belangrijk dat alle trainers binnen de jeugd van VIOS Beltrum weten wat de Wiel Coerver methode inhoudt.3

3 Mogelijk breiden we deze methode vanaf het seizoen 2021 – 2022 uit naar de hogere leeftijdsgroepen.

Talentontwikkeling

 • Een uitzonderlijk talent kenmerkt zich als een speler die alle vier de voetbalkwaliteiten bezit.
  • Techniek
  • Tactiek
  • Snelheid
  • Mentale en fysieke aspecten
 • En uitblinkt in zijn leeftijdscategorie
  • Als de ontwikkeling van een talent stagneert en deze mee kan draaien bij de bovenste helft van een team bij een hogere leeftijdscategorie.
   • Dit geldt vanaf de O13 alleen voor selectieteams
    • Het kan voorkomen dat we genoodzaakt zijn om dit toe te passen bij jongere leeftijdsgroepen.

Meidenvoetbal

 • Meiden spelen tot de O15 mee bij de jongens.
  • In het selectiebeleid staat beschreven hoe en waar.
  • Als een speelster veel talent heeft dan kan in overleg (met de speelster) worden besloten deze langer tussen de jongens te laten voetballen.
  • Meiden mogen meespelen met jongens die een jaar jonger zijn (geen dispensatie).
   • Als het in het kader van ontwikkeling beter is om meiden in een jongere (jongens) categorie mee te laten spelen, dan doen we dat.
 • Meidenelftal
  • Het streven is om vanaf de O15 een meidenelftal te formeren
   • Uiteraard afhankelijk of het qua aantallen mogelijk is
   • Mocht dit niet lukken dan wordt gezocht naar alternatieven
    • Vervroegd over naar de dames
    • Samenwerking zoeken met een omringende vereniging
     • Hierbij moet de identiteit van de club worden gewaarborgd!

Doorschuiven van spelers

Insteek is om spelers zoveel mogelijk speelminuten te laten maken, te ontwikkelen en te zorgen dat alle teams genoeg spelers hebben om te kunnen voetballen (in geval van bijvoorbeeld blessures)

 • De spelers van de JO19 worden, als de vraag er is, pas na de winterstop van een lopend seizoen ingezet bij de senioren, tenzij
  • Er redenen kunnen zijn dat er een andere beslissing wordt genomen binnen het bestuur (JC en/of TC).
   • Leidend hierin is de coördinator van de JO19 – JO17.
    • Hij is daarom ook lid van de technische commissie.
   • HO en kader wordt gevraagd om mee te denken
  • Bij voorkeur 2e jaars O19 spelers
  • Bij voorkeur VIOS 1, 2 en 3.
 • Teams die een speler te kort hebben voor een wedstrijd op de zaterdag:
  • Communicatie loopt in eerste instantie via de coördinator
   • Deze is op de hoogte van spelersaantallen, blessures en (mentale) kwaliteiten van een speler
   • De coördinator zorgt ervoor dat de belasting voor spelers niet te hoog is.
  • Pas daarna neemt een trainer/coach contact op met de trainer/coach van het team waarvan een speler wordt geleend.
  • Allereerst spelers zoveel mogelijk doorschuiven binnen de leeftijdsgroep
  • Is dit niet mogelijk, dan..
   • Speler lenen van een lagere leeftijdsgroep, niet van een hogere.
  • Het is geen noodzaak om spelers te lenen als een team tot en met de O12 één wissel voor handen hebben
  • Het is geen noodzaak om spelers te lenen als een team vanaf de O13 twee wissels voor handen hebben
 • Na de winterstop zal de jeugdcommissie een schema opstellen welke (2e jaars) spelers vanaf de O13 in aanmerking komen om op regelmatige basis (bijv. wekelijks) mee te trainen met een hogere leeftijdscategorie.
  • Dit schema wordt opgesteld door de coördinator in samenwerking met de HO.
  • Dit geldt alleen voor de elftallen vanaf de O13 (in verband met de methode de methode Gelijke Kansen)

Blessurepreventie

Op 18 november 2019 heeft John Eekelder, fysiotherapeut, een train de trainer avond verzorgd voor het kader binnen VIOS Beltrum. Op deze avond werd het belang van blessurepreventie gedeeld. De aanwezige trainers hebben toen ingestemd deze visie op blessurepreventie mee te nemen in het JVBP. De trainers zullen hiermee door de Hoofd Opleidingen worden geïnformeerd en ondersteund.

“Trainers want a good performance, to achieve that you have to train very hard, so you have to train to be able to train very hard”

 • Voor de jeugd tot 13 jaar gaan we werken met het programma Fifa 11+ kids
  • Met  11+ kidswarming-up voorkom je  blessures en dit resulteert  in een positief effect op de prestaties en een betere ontwikkeling van jeugdspelers.
  • 50% minder blessures door Fifa 11+
  • Geen extra trainingsmaterialen nodig
  • Oefenvormen kunnen ook op rustmomenten in de training
  • Neemt weinig tijd in beslag (15 min.)
  • Goed aan te passen in nog leukere vormen
 • Voor de jeugd vanaf 13 – 15 jaar gaan we werken met het programma Fifa 11+. Dit programma bestaat uit:
  • Deel I: Dynamische loopvormen ( 6 oef)
  • Deel II: ‘Kracht’ , Coördinatie en stabiliteit (6 oef)
  • Deel III: Dynamische loopvormen(3 oef)
  • Bij 2x/week uitvoeren waren +/-30% minder blessures aanwezig.
 • Voor de jeugd vanaf 16 jaar gaan we werken met het programma FIT 4 football 11+ van de KNVB. Dit programma bestaat uit:
  • Warming up beleid (5 onderdelen)
   1. Gevarieerd inlopen
   2. Dynamische rekoefeningen
   3. Spierversterkende oefeningen (kracht, stabiliteit en coördinatie)
    • Controle en Balansbeheersing over rug , bekken, heup, knie en enkel leidt tot 30% minder blessures
   4. Voetbal specifieke oefeningen
   5. Afsluitende sprints

Trainers

 • Binnen VIOS Beltrum streven we ernaar om zoveel mogelijk trainers op te leiden. De KNVB heeft hiervoor verschillende opleidingen, die te vinden zijn op de website van de KNVB. Het is de taak van Hoofd Opleidingen dat alle trainers op de hoogte zijn van de verschillende opleidingen en ze hiervoor te benaderen.
 • Alle jeugdtrainers moeten in het bezit zijn van het document “checklist trainer” opgesteld in 2019 door Hoofd Opleidingen. Deze checklist helpt de trainer bij het geven van een goede training en moet 2x in het jaar (december en april) worden ingeleverd bij Hoofd Opleidingen.
 • Hoofd Opleidingen zal meerdere keren per jaar de trainers en coaches individueel begeleiden en zal hiervoor een jaarplanning samenstellen.
  • Het streven is om per trainer/coach per seizoen minimaal:
   • 1x voor de winterstop te begeleiden bij een training
   • 1x na de winterstop te begeleiden bij een training
   • 1x voor en 1x na de winterstop te begeleiden bij een wedstrijd
  • Hij doet dit via de richtlijnen van de KNVB voor Hoofd Opleidingen.

Train de trainer

Er zal 4x in het seizoen een train de trainer avond worden georganiseerd. Dit wordt georganiseerd en samengesteld door de Hoofd Opleidingen. Met deze avonden wordt ingegaan op de inhoud van dit JVBP. Elke avond heeft 1 of meerdere thema’s. Hiervoor kan ook iemand worden uitgenodigd. Deze avonden hebben een verplicht karakter. De train de trainer avonden worden georganiseerd in de maanden:

 • September
 • November
 • Februari
 • April

De trainers worden via de trainersapp “Trainers jeugd VIOS B” uitgenodigd. Deze app wordt ook beheerd door Hoofd Opleidingen en is een snelle manier van communiceren naar alle trainers tegelijk. Deze app wordt niet gebruikt voor persoonlijke aangelegenheden of persoonlijke vragen.

Circuittraining

Eén keer per week is er een training voor alle leeftijdscategorieën O8 t/m O12 tegelijk. Deze wordt gecoördineerd op het veld door bij voorkeur een gediplomeerde trainer. De invulling is gebaseerd op de Wiel Coerver methode. De coördinator van deze circuittraining heeft deze avond de beschikking over genoeg jeugdtrainers. Dit zal vanuit de jeugdcommissie worden gecoördineerd. Hoofd Opleidingen coördineert samen met de coördinator de inhoud van de trainingen.

Keeperstraining

Jeugd en lagere senioren:

 • Training 1x per week.
 • In overleg met de trainers van de verschillende elftallen en de keepers wordt de inhoud van de training bepaald.
 • De keeperstrainers:
  • overleggen voor de training met de keepers w.b. de prestaties tijdens wedstrijden
  • hebben hiervoor regelmatig contact met trainers van de elftallen.
  • gaan regelmatig op wedstrijddagen kijken bij de keepers die ze trainen.
  • worden betrokken (adviserende rol) bij de indeling van de elftallen als:
   • er twee keepers in één elftal zitten.
   • de keepers moeten worden ingedeeld bij twee elftallen in dezelfde leeftijdscategorie.
  • Voorzien de keepers van de een specifieke warming-up voor een wedstrijd en communiceren dit met de trainers van de elftallen.

Aanvullend voor keeperstrainer selectie (Heren 1-2 en JO19-1):

 • De keeperstrainer:
  • Sluit aan bij de training van Heren 1 na de keeperstraining met een speler.
  • Overlegt met de trainer van Heren 1 wie er reservekeeper is op wedstrijddagen.

Technische Commissie

De rol van de Technische Commissie (TC):

 • De TC krijgt een uitvoerende en adviserende rol richting het hoofdbestuur.
 • Elk lid van de TC krijgt een elftal en/of meerdere elftallen onder zijn hoede.

De samenstelling van de Technische Commissie bestaat uit vijf leden:

 • Hoofd Opleidingen
 • De coördinator van de JO17 en JO19
 • Overige leden rekening houdend met leeftijdsdifferentiatie.

De focus van de TC ligt bij de volgende elftallen:

 • Prestatieve elftallen jeugd (JO17 t/m JO19);
 • Prestatieve elftallen senioren (H1 t/m H3);
 • De O23

De taken en werkzaamheden van de TC zijn:

 • Faciliteren en begeleiden van de seniorentrainers (klankbord).
 • Lange termijn Technisch Beleidsplan (JVBP) VIOS bewaken (‘cultuur’).
 • Adviseren in samenstelling teamindelingen prestatieve elftallen (H1 t/m H3).
 • Opstellen functieprofiel trainers prestatieve elftallen.
 • Begeleiden bij de aanstelling van de trainers van prestatieve elftallen.
 • Zoektocht naar talent binnen de prestatieve elftallen.
 • Talentdoorstroming

De aandachtspunten van de TC worden elk jaar opnieuw gesteld. De aandachtspunten voor het seizoen 2020-2021 zijn:

 • Inpassen van de spelers uit JO19 bij de senioren.
 • De trainers van de elftallen H1, H2, H3 en de O19 regelmatig contacten: klankborden.
 • Communicatie. Wanneer en hoe gaan we communiceren binnen de vereniging.
 • De TC is in ontwikkeling. Bij precieze rol van de TC kan worden aangepast.

Camerasysteem

Bij VIOS Beltrum werken we sinds het seizoen 2019 – 2020 met het camerasysteem van “360 sportsintelligence”. De trainers van de JO13 tot en met de JO19 mogen hiervan gebruik maken4, mits ze de voorwaarden gesteld door VIOS Beltrum naleven. Het opnemen van een wedstrijd wordt overlegd met de Hoofd Opleidingen (tevens administrator) waarbij wordt overlegd welke doelen de trainer/coach dit wil doen. Ook de Hoofd Opleidingen zal de beelden van het camerasysteem gebruiken voor de evaluatie met trainers.

4 Mogelijk breidt dit in de toekomst uit naar lagere leeftijdsgroepen.

Voetbalvisie per leeftijdscategorie

 • Voor de O7 leeftijd hanteren we algemeen het principe spelplezier en balvaardigheid. De O7 kent een vrije onderlinge competitie met omliggende verenigingen die wordt gesteund door de KNVB
 • Voor elke leeftijdscategorie worden de volgende punten uitgelicht:
  • Spelvorm
  • Leeftijdskenmerken
  • Voetbaldoelstellingen
  • Teamfuncties
  • Spelprincipes
  • Speelwijze
  • Accenten blessurepreventie
 • De gele teksten in onderstaande documenten zijn hyperlinks naar de site van de KNVB.

Rol Hoofd Opleidingen in de uitvoering van dit Technisch Beleidsplan (samenvattend)

Hoofd Opleidingen heeft zitting in de volgende commissies:

 • Jeugdcommissie
 • Technische Commissie

Hoofd Opleidingen:

 • Voert het selectiebeleid uit in samenwerking met de jeugdcommissie.
 • Presenteert het selectiebeleid aan ouders via ouderavonden.
 • Is verantwoordelijk voor de interne scouting.
  • Kent de jeugdspelers.
  • Heeft hier regelmatig contact over met het team van de interne scouting.
 • Draagt de opleidingsvisie van VIOS Beltrum uit en bewaakt deze.
 • Is verantwoordelijk voor het aanstellen van nieuwe trainers binnen de jeugd.
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van talent.
 • Is verantwoordelijk voor het opleiden van trainers:
  • Train de trainer avonden
  • KNVB opleidingen
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaken van het JVBP zoals hierboven beschreven.