Normen en Waarden

VIOS Beltrum vindt het belangrijk te omschrijven hoe we met elkaar omgaan en dat komt terug in dit hoofdstuk: normen en waarden. Normen en waarden zijn zaken die we heel normaal vinden, of juist niet normaal vinden. Wat verwachten we van de spelers, het kader, bestuursleden en ouders als ze bij ons op de club zijn? In dit hoofdstuk proberen we dan ook te verduidelijken hoe om te gaan als er iets gebeurd dat we samen niet “normaal” vinden om te doen. We hopen ook dat we elkaar gaan aanspreken op onaanvaardbaar gedrag, en dat dit niet altijd op de schouders hoeft te komen van de “ondergrondse”, het kader en bestuursleden.

De voetbalclub en het sportpark kun je zien als een mini-maatschappij. De normen en waarden die we samen hebben in dit land gelden ook op en rond de voetbalvelden op sportpark de Sonders. We realiseren ons dat niet alle normen en waarden die we in Nederland hebben benoemt moeten worden in dit beleidsplan omdat heel veel waarden en normen voor de meesten vanzelfsprekend zijn. Toch zul je af en toe waarden en normen tegen komen in dit hoofdstuk die vanzelfsprekend zijn, maar wij als voetbalclub belangrijk vinden.

Hieronder volgt een aantal algemene normen en waarden die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het sportpark van toepassing zijn. Deze normen en waarden zijn gebaseerd op vijf pijlers:

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit

Plezier

 • VIOS Beltrum biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten een plezierige voetbalomgeving in veiligheid en geborgenheid;
 • Wij vieren samen onze successen;
 • Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat voorop!;
 • Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit.

Respect

 • Iedereen is welkom bij VIOS Beltrum;
 • Wij pesten niemand;
 • Wij vloeken niet (zeker niet als er kinderen bij zijn);
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
 • We blijven van andermans eigendommen af, letten op elkaars spullen en zijn aansprakelijk bij zelf aangerichte schade!;
 • Wij respecteren de regels in de kantine en sportpark wat betreft roken en alcoholgebruik;  Wij weten dat gebruiken van drugs bij VIOS Beltrum niet wordt getolereerd;
 • Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of seksueel getint gedrag;
 • Wij hebben respect voor de staat van het sportpark en gooien afval in de afvalbakken en sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde rookpalen;
 • Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.
 • We maken geen gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer.
 • Wij roken na de wedstrijd niet in VIOS Beltrum tenue.
 • We blijven van elkaar af als de spelers moeten wachten in het geval van een uitleg van de trainer of het even wachten in de rij bij een oefening.

Eerlijkheid

 • Wij geven spelsituaties eerlijk weer (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);
 • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst en proberen helder en duidelijk te communiceren; 
 • Wij stimuleren en belonen (met een compliment) eerlijk en positief gedrag;
 • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
 • Wij leven ook de regels van de KNVB na.

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;                     
 • Ouders en leden zijn daarbij ook bereid (voor zover mogelijk) regelmatig te rijden naar uitwedstrijden:
 • Bestuur, leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op; 
 • Het aanrichten van vernielingen op en rond het sportpark is totaal uit den boze;
 • Als wij rommel maken, dan ruimen we dat zelf op, ook als we te gast zijn;
 • Wij nemen geen glas- en aardewerk mee naar buiten; 
 • Wij blijven achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Wij komen niet met voetbalschoenen in de kantine.

Sportiviteit

 • Wij spelen het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden; Bij een gele of rode kaart wordt de KNVB opgelegde boete door de speler zelf worden betaald;
 • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken of feliciteren hen na afloop;
 • Wij staan niet toe dat scheidsrechters, leiders, medespelers en tegenstanders worden uitgescholden;
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstander;
 • We weten waar iedereen goed in is en laten dat zien en merken;
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
 • Wij als ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
 • Wij als trainers en leiders coachen op een positieve manier.