Gedragsregels

Hieronder volgen enkele gedragsregels waaraan een ieder zich dient te houden:

  • Schelden tegen scheidsrechters, leid(st)ers en tegenstanders kan niet worden toegestaan.
  • Bij een gele of rode kaart (eventueel schorsing) door de K.N.V.B. dient een opgelegde boete door de speler zelf te worden betaald.
  • Het aanrichten van vernielingen op en rond een sportpark is totaal uit den boze.
  • Een goed sportman/vrouw rookt niet. Voor degene die toch meent te moeten roken is het in elk geval verboden dat in de kleedkamers en kantine te doen.
  • In de kleedkamers blijft men van andermans eigendommen af. Desalniettemin is het raadzaam om geld en sieraden bij een leid(st)er in te leveren.
  • Onsportief gedrag in het veld, maar zeker ook daarbuiten, is niet gewenst. Bij vv VIOS B. staat respect voorop. 

Maar al te vaak horen we kritiek op de scheidsrechter of de grensrechter van de tegenpartij. Enthousiasme is goed, maar laat het niet te ver gaan. Met ons allen moeten we de spelers een goed voorbeeld geven en ons als ware supporters gedragen.

Tips en trucs voor onbegrepen gedrag

Voor jeugleiders en- trainers van voetbalvereniging VIOS Beltrum.