Van toen tot nu

1930 – Buurtvoetbal op een heidperceel van de Fam. Papen aan de Sonderenweg, met een boom op het speelveld.

1931 – Er wordt getracht deel te nemen aan georganiseerd voetbal. Bij de Fam. Groot Zevert – Fruchtman wordt een wei als speelveld gebruikt.

1934 – De “R.K. Utrechtse Voetbal Bond erkent V.I.O.S. als lid, na veel tegenwerking van Pastoor van der Horst. Een beker wordt behaald in de zo genaamde “na-competitie”. V.I.O.S. behaalt samen met Fortuna de eerste plaats. Na een beslissingswedstrijd ontvangt Fortuna de eerste en V.I.O.S. de tweede plaats.

1936 – Door met 2 elftallen aan de competitie deel te nemen is V.I.O.S. een lange maar sportieve weg ingeslagen. Het aantal leden bedraagt 32. Er wordt begonnen in de 2e klasse van de R.K.U.V.B.

1937 – Het speelveld wordt door de leden met takkenbossen gedraineerd.

1940 – Door de duitse bezetting is het niet mogelijk om het voetbalspel in het openbaar te spelen.

1943 – In het onderduikershol aan de Heelweg wordt besloten wedstrijden te organiseren tussen V.I.O.S. en onderduikers en tussen V.I.O.S. en vluchtelingen.

1945 –  V.I.O.S. wordt lid van de KNVB afd. Gelderland en neemt met 2 elftallen deel aan de competitie in de 1e klasse.

1946 – De junioren doen voor het eerst mee aan de competitie.

1947 – Op de grond van Huinink en Maarse wordt een speelveld aangelegd en in gebruik genomen.

1953 –  Oprichting van de Sportcentrale V.I.O.S. Bij Smit-Nahuis wordt een speelveld in gebruik genomen. Er is geen kleedruimte aanwezig.

1954 – Opstellingen worden bekend gemaakt in daarvoor bestemde kasten. Voor het eerst wordt er een 3e elftal binnen de lijnen gebracht, dat direct uitkomt in de 3e klasse.

1955 –  Het 1e elftal wordt kampioen van de 2e klasse. Ook de C-l junioren worden kampioen.

1956 – Door de K.N.V.B. wordt een medische keuring verplicht gesteld.

1957 –  De junioren nemen voor het eerst deel aan de vakantie-jeugdkampen. Door de plaatselijke E.H.B.O. wordt een beurtdienst ingesteld voor het verzorgen van het 1e elftal tijdens de wedstrijden. In januari wordt er een boeteplichtige vergadering gehouden maar desondanks is de opkomst niet groots. V.I.O.S. afdeling voetbal viert het 25-jarig bestaan met o.a. de voetbalwedstrijden V.I.O.S. 1- R.K.Z.V.C. 1 en V.I.O.S. 2- D.E.O. 2, welke beide door V.I.O.S. worden gewonnen.

1958 –  De speelterreinen “de Sonders” worden in gebruik genomen en er wordt een motorgrasmaaimachine aangeschaft. Het 3e elftal wordt opgeheven.

1959 –  De beker “Orde en Netheid” wordt uitgereikt aan jeugdleiders van V.I.O.S. (dit betreft een prijs van de jeugdsportkampen van 1958).

1960 –  V.I.O.S. doet met 3 senioren- en 3 juniorenteams mee aan de competitie. Op het trainingsveld wordt verlichting aangebracht.

1961 –  Opening van de kleedkamers op het sportpark  “de Sonders”, De A-junioren worden kampioen. Voor het eerst doen pupillen mee aan de competitie.

1962 –  V.I.O.S. 3 degradeert naar de 3e klasse.

1963 –  V.I.O.S. 1 wordt kampioen en promoveert naar de 1e klasse. V.I.O.S. 4 neemt deel aan de competitie en begint in de 4e klasse.

1964 –  Bij de junioren worden spelerspassen ingevoerd. De verlichting op het trainingsveld wordt verbeterd. V.I.O.S. 1 degradeert naar de 2e klasse. Aan de competitie wordt deelgenomen door  5 senioren-, 3 junioren- en 2 aspirantenelftallen.

1965 – Het 2e speelveld (Tank) wordt in gebruik genomen. V.I.O.S. 1 wordt kampioen met 11 punten voorsprong op nummer twee RKZVC en promoveert wederom naar de 1e klasse.

1967 – Het 3e elftal wordt kampioen en promoveert naar de 3e klasse. V.I.O.S. neemt deel aan de competitie met 6 senioren-, 4 junioren en 1 aspiranten-elftal.

1968 – Voor senioren worden de spelerspassen ingevoerd. V.I.O.S. 2 wordt kampioen en gaat naar de 2e klasse. Het 5e elftal wordt kampioen en promoveert naar de 3e klasse. Junioren B worden kampioen.

1969 – V.I.O.S. 2 wordt wederom kampioen en promoveert naar de reserve 1e klasse. De verlichting op het trainingsveld wordt vernieuwd. V.I.O.S. 5 degradeert naar de 4e klasse. De elftalcommissie wordt opgeheven.

1970 – Op de door de Gelderse scheidsrechtersvereniging georganiseerde spelregelwedstrijden behalen onze junioren in de finale een gedeelde 2e plaats. De uitgebreide kleedkamers en het clublokaal wordt door de Burgemeester van Eibergen officieel geopend.

1971 – In de finale van de spelregeltest van Gelderland voor junioren behaalt V.I.O.S. wederom een 2e plaats met 1 pnt. achterstand op nummer 1. In de finale om de GVB-beker komt V.I.O.S. 1 uit tegen Giesbeek. Na verlenging wordt deze wedstrijd met 5-2 verloren. De B en C junioren worden kampioen.

1972 – V.I.O.S. afdeling voetbal viert het 40-jarig jubileum met o.a een wedstrijd van de “oude garde” tegen de “jongste jeugd”. De senioren nemen voor het eerst deel aan zaalvoetbal en worden kampioen van het district Groenlo. Het eerste dameselftal doet mee aan de competitie. Voor het eerst wordt er een betaalde jeugdtrainer aangetrokken. De C1-junioren worden kampioen.

1973 – V.I.O.S. 1 wordt 3e in de 1e klasse en promoveert naar de door de GVB ingestelde hoofdklasse. Het trainingsveld wordt opnieuw gedraineerd en opgehoogd. Voor de senioren wordt per toerbeurt een verplichte terreinwacht ingesteld. Het 7e elftal neemt deel aan de competitie.

1974 –  Het 2e en 3e elftal zijn gedegradeerd. Er wordt een begin gemaakt aan de aanleg van twee gemeentevelden. Het onderhoud van de terreinen wordt overgenomen door de gemeente. Het 8e elftal is een feit.

1975 –  V.I.O.S. 4 wordt kampioen en V.I.O.S. 2 degradeert naar de 3e klasse. Er worden WW-cupwedstrijden georganiseerd het handicap. Er wordt een jeugdcommissie in het leven geroepen. De wisselwerking (inclusief een schorsing voor 1 wedstrijd voor de vereniging) wordt ingevoerd. Er wordt met 9 senioren elftallen aan de competitie deelgenomen.

1976 – De V.I.O.S.-feestavond wordt weer ingevoerd. Er worden twee nieuwe gemeenteterreinen in gebruik genomen. Aan de competitie wordt deelgenomen door 1 dames- 10 senioren- en 11 jeugdteams.

1977 –  Het dameselftal wordt kampioen van de 2e klasse. Andere kampioenen in dit jaar: Het 4e elftal, de B-1 junioren en de D-1 aspiranten. V.I.O.S. 1 degradeert naar de 1e klasse. Het 2e damesteam neemt deel aan de competitie. Het oude hoofdveld wordt gerenoveerd. Op 2e kerstdag wordt er door de afdeling voetbal een kerstloop georganiseerd voor de leden van de sportcentrale. Qua ledental bereikt de afdeling voetbal de top namenlijk 432.

1978 – V.I.O.S. 2 en 3 worden kampioen in hun klasse. V.I.O.S. 1 wordt zaalvoetbal kampioen in Groenlo en Neede.

1979 – V.I.O.S. 2 en 5 en D-2 aspiranten worden kampioen terwijl de A junioren degraderen. Het terrein “Tank” wordt onderhanden genomen. Er wordt een kalanderactie voor de jeugd gehouden. Als alternatief voor de W.W-cup wordt op de laatste zondag van het jaar een zaalvoetbaltoernooi gehouden.

1980 – V.I.O.S. 1 en 5 worden kampioen en gaan respectievelijk naar de hoofdklasse en de 3e klasse. De renovatie van de sportvelden is gerealiseerd met als gevolg de officiële opening van het sportpark “de Sonders” door wethouder van sportzaken de heer J.Reesink. Op het hoofdveld worden twee dug-outs geplaatst en op het nieuwe trainingsveld komt nieuwe verlichting. Het 8e elftal en 9e elftal gaan naar de nieuwe 5e klasse en het 10e elftal wordt opgeheven.

1981 – E-1 aspiranten worden kampioen, terwijl het 6e elftal degradeert naar de 5e klasse.

1982 –  Ledental op dit moment 391 waarvan 233 senioren en 127 junioren alsmede 31 dames

1983 – Het eerste elftal eindigt in de hoofdklasse als vijfde. Het eerste elftal verliest tevens de bekerfinale van v.v. Groessen middels penalties. Het tiende elftal wordt voor de competitie opgegeven maar wordt niet toegelaten. Derhalve alleen vriendschappelijk voetbal. De dames worden verdienstelijk derde in de eerste klasse. Bij de jeugd redt B1 de eer voor V.I.O.S. door kampioen te worden. Ook het zaalvoetbalteam dat voor het eerst aan de competitie meedoet wordt overtuigend kampioen. Een aantal jeugdleden wordt in dit jaar schoolvoetbalkampioen van Nederland.

1984 – Het eerste elftal eindigt als negende. Voor het eerst in haar geschiedenis haalt V.I.O.S. de GVB beker binnen via een 1-0 winst op Stokkum in de finale. Het derde en vierde degraderen helaas. Het tiende neemt nu wel deel aan de competitie en behaalt 10 punten. De dames eindigen als vijfde. E1 wordt als enige V.I.O.S. team kampioen. V.I.O.S. B zaal kan dit jaar geen potten breken. Alleen het eerste eindigt als tweede. Een oefenhoek voor keepers wordt gerealiseerd.

1985 – Het eerste elftal eindigt als vijfde. In de beker strandt V.I.O.S. in de halve finales. Het zesde degradeert helaas. Het eerste dames elftal speelt voor het eerst in de overgangsklasse en eindigt als achtste. Voor het eerst neemt een derde dameselftal deel aan de competitie en eindigt knap als zevende. De A-jeugd eindigt als ware kampioen. Ook de D1- jeugd haalt het kampioenschap binnen. Alle vier zaalvoetbal teams draaien in de top, subtop, mee. Het verharde handbalveld wordt verlicht hetgeen een uitkomst is voor de voetbaltraining. Dit jaar overlijdt één van de eerste V.I.O.S. mensen, Teun ten Broeke.

1986 – Het eerste eindigt als derde en bewerkstelligt voor het eerst in haar bestaan een plaats in de “grote” KNVB. Ook het tweede is succesvol en eindigt als kampioen in de 2e klasse. Ook het zesde haalt in de 5e klasse het kampioenschap. V.I.O.S. dames eindigen in de subtop in de overgangsklasse. De jeugd kan geen potten breken dit jaar, derhalve geen kampioenen.

1987 – Een grote teleurstelling omdat ons vlaggenschip al na één seizoen weer degradeert uit de KNVB. Het vierde zet weer recht door kampioen in de 4e klasse te worden. Het zevende wordt tweede en promoveert naar de 4e klasse. Dames 1 wordt gedeeld eerste in de overgangsklasse. Een barrage om het kampioenschap tegen AZSV gaat helaas verloren. Bij de jeugd helaas een degradatie van de A-junioren. De rest van de jeugd presteert redelijk goed. In de zaal alle 3 teams goede sub-top prestaties. Zowel bij de heren als bij de dames gaat de beker in een vroeg stadium verloren. Een goede bijkomstigheid is dat de gemeente haar goedkeuring geeft voor de bouw van een nieuwe kleedaccommodatie en V.I.O.S. wil er zo spoedig mogelijk mee beginnen.

1988 – Het eerste team eindigt als vijfde in de hoofdklasse. Het derde team wordt overtuigend kampioen in de 3e klasse. Dames 1 eindigt als vierde in de overgangsklasse. Bij de jeugd goede resultaten maar geen kampioensschappen. De zaal levert 4 teams waarvan het vierde prompt een kampioenschap binnenhaalt. De bekerwedstrijden leveren wederom voor zowel de heren als voor de dames geen succes op. Jurgen Verheijen wordt tot voetballer van het jaar uitgeroepen. 

1989 –  Het eerste eindigt teleurstellende als negende. De rest draait goed mee in hun competities. Bij de dames speelt slechts een team mee in de competitie en ze eindigen op een vierde plaats in de overgangsklasse. Bij de jeugd wordt B1 met overmacht kampioen. De rest van de jeugd draait goed mee. V.I.O.S. zaal neemt met zes teams deel aan de competitie, waarvan het vijfde het kampioenschap behaalt. In de bekerwedstrijden worden zowel de dames als de heren in de voorrondes uitgeschakeld. Een lid vanaf de oprichting, Jo te Loeke, overlijdt helaas. Op 25 september wordt de nieuwe sportaccommodatie officieel geopend door wethouder Hemmelder. Eric Baten wordt tot voetballer van het jaar gekozen.

1990 –  Het eerste eindigt op de zesde plaats en door de versoepelde promotieregels geeft dat recht op een promotie naar de 4e klasse KNVB, V.I.O.S. 5 wordt kampioen. Dames 1 wordt kampioen in de overgangsklasse en tevens van de afdeling Gelderland door van de zaterdag overgangsklasse kampioen DZSV met 2-0 te winnen. Promotie gaat helaas aan de neus voorbij doordat in de nacompetitie als laatste geëindigd word. Bij de jeugd kunnen F1 en F2 de kampioensvlag hijsen. Bij de zaal nemen weer 6 teams deel aan de competitie. Het vierde en vijfde worden kampioen. Eric Baten wordt voor de tweede maal voetballer van het jaar.

1991 – Dames 1 wordt opnieuw kampioen in de overgangsklasse en tevens algeheel kampioen van Gelderland door opnieuw van DZSV te winnen met 2 – 0. Hierdoor promoveren ze naar de eerste klasse district Oost. Voor het eerst weer een tweede dames team. Heren 1 eindigt als vijfde in de vierde klasse KNVB. V.I.O.S. 3 en 7 degraderen. Eric Baten wordt voor de derde maal uitgeroepen tot voetballer van het jaar. F1 wordt zowel voor- als najaarskampioen. V.I.O.S. meisjes E4 wordt najaarskampioen.

1992 –  V.I.O.S. viert haar 60-jarig jubileum. Helaas overlijdt Bernard Hofstede.

1994 – Bennie te Veluwe treedt af als voorzitter en wordt benoemd tot ere-voorzitter. Bennie wordt opgevolgd door Rudy Wolterinck. Lang duurt zijn voorzitterschap niet, want in 1995 wordt hij opgevolgd door Leo te Bogt.

1996 – Heren-1 promoveert na een beslissingswedstrijd tegen Alexandria in Vorden naar de vierde klasse KNVB. In het volgende seizoen, 1997-1998, komt V.I.O.S. Grol weer tegen in de competitie. Niet alleen V.I.O.S. is blij, ook bij Grol zien ze dat wel zitten, getuige hun rondgang met een platte wagen. Dit onder de noemer van: we gaan op boertoer. Zeker is dat vanaf die jaren Grol niet meer van V.I.O.S. heeft kunnen winnen. Meest tot de verbeelding spreekt de lichtwedstrijd in Lichtenvoorde.

1998 – Er wordt een tribunecommsie in het leven geroepen. In november wordt het idee gelanceerd een vuttersgroep te starten. Hun taak zal zijn het klein onderhoud op en rond de accommodatie uit te voeren. Het zevende team behaalt het kampioenschap met 112 goals voor en slechts er tegen.

2002 – De afdeling V.I.O.S. voetbal bestaat 70 jaar en de dames doen al 30 jaar mee. De dames weten aan dit jubileum een waardig gevolg te geven in 2003.

2003 – De dames promoveren naar de landelijke eerste divisie. Helaas liepen zij het kampioenschap net mis. Op de ledenvergadering worden de inmiddels bijgestelde plannen rondom de tribune en kleedruimte in definitieve vorm gepresenteerd. Het 50-jarig bestaan van de RKSC Sportcentrale V.I.O.S. wordt gevierd. Een pr-commissie wordt in het leven geroepen. Ton Scharenborg neemt de voorzittershamer over van Leo te Bogt.

2006 – Er komt een eind aan zaalvoetbal onder KNVB vlag. Net geen 25-jarig jubileum gehaald. In Beltrum wordt er volop gezaalvoetbald, maar dan onder de noemer van Packlack. Met ingang van het seizoen 2006-2007 wordt de spelerspas verplicht gesteld. Vanaf Januari 2006 worden de eerste foto-formulieren ontvangen. De A1-junioren behalen het kampioenschap.

2007 – De afdeling voetbal, onderdeel van de RK Sportcentrale V.I.O.S. wordt verzelfstandigd. de vv VIOS B. wordt opgericht. Voor de eerste maal wordt er een nieuwjaarsreceptie gehouden, dit in het kader van het 75-jarig jubileum. De nieuwjaarsreceptie op 14 januari wordt gevolgd door een zaalvoetbaltoernooi voor de senioren. De nieuwjaarsreceptie vormt tevens de aftrap voor de viering van het 75-jarig jubileum.

Op zaterdag 21 april wordt de jubileumreceptie gehouden.  Wieke Beunk en Leo Groot Zevert ontvangen uit handen van Sieb de Jong, voorzitter KNVB-district Oost de KNVB waarderingsspeld in zilver. Jos Groot Kormelink, Annie Helmers en Harrie Bouwmeesters worden benoemd tot lid van verdienste. Nu de afdeling voetbal verzelfstandigd is en een eigen rechtspersoon is, is Bennie Ballast de eerste persoon die benoemd wordt tot ere-lid. Jan Bouwmeesters wordt door loco-burgemeester Leo Scharenborg verrast met een koninklijke onderscheiding.

2008 – In Mei 2008 worden de regionale bekerfinales van de KNVB op ‘de Sonders’ gespeeld. Marco Heutinck en Jan Bouwmeesters verzorgen de organisatie. Onder de vlag van vv VIOS B. gaat ook DVV uit Voor-Beltrum deelnemen aan de KNVB competitie. De accommodatie bij café Halfweg wordt aangepast aan de normen van de KNVB. Ten behoeve van een tweede veldverlichting worden alvast de benodigde elektriciteitskabels aangeschaft en aangelegd. Er wordt een begin gemaakt met een vrijwilligersenquete. De deelnemers aan de scheidsrechterscursus zijn geslaagd en ontvangen als beloning een nieuw scheidsrechterstenue.

2009 – Er wordt met de Gelderse Keepers School (GKS) een contract afgesloten. Dit betekent dat 7 keepers iedere week door professionele keepers getraind zullen worden. Dit gebeurt in de Veldhoek. De lichtmasten voor de tweede veldverlichting worden geplaatst. Het zaterdagteam is verliezend bekerfinalist.

Heren-1 speelt in de nacompetitie gelijk tegen AD’69 en weet te winnen van Bredevoort. Toch word er geen promotie behaald doordat AD ’69 in blessuretijd tegen Bredevoort weet te scoren. Jurgen Wiegerinck wordt samen met Nick Angenent van MVR topscoorder van de regio Achterhoek. Beiden maakten in het seizoen 2008-2009 21 doelpunten. Helaas vertrekt Jurgen hierna naar Longa ’30. Op veld 1 worden nieuwe dug-outs geplaatst. In  Augustus wordt het berkellandtoernooi gespeeld op de velden van sportpark ‘De Sonders’.

2010 – Heren 2 behaald het kampioenschap. Er komt een eind aan het zaterdagvoetbal bij de senioren. Er wordt een begin gemaakt met de oprichting van een kledingfonds. In Beltrum wordt een start gemaakt met de regionale opleiding van de KNVB tot pupillentrainer. In totaal zijn er 16 cursisten waarvan er 5 uit Beltrum komen. Voor het eerst wordt er een topscoordersbokaal uitgereikt. Eerste winnaar is Joris Groot Zevert.

2011 – Er wordt gestart met de voetbalplaatjes actie. Naar voorbeeld van reclames van TV en vergelijkbare acties bij andere verenigingen wordt hiermee gestart. In samenwerking met de Coöp in Beltrum wordt besloten om ook tot zo een fantastisch naslagwerk, een variant op de aloude pannini – voetbalplaatjes, te komen. In Mei wordt door dames-1 promotie naar de landelijke 1e klasse bewerkstelligd. In een beslissingsduel wordt Glanerbrug met 2-1 verslagen waardoor promotie een feit is.

Heren-8 (voormalig DVV) weet de televisie te halen. Dit team dat voetbalt onder de vlag van vv VIOS B., speelt haar wedstrijden in Voor-Beltrum bij Halfweg. Eerst vier pagina’s full colour artikel in de Voetbal International en daarna op 27 mei in de studio van het gelijknamige tv-programma.

Er wordt een nieuw vrijwilligersgroep opgericht. In de volksmond al bekend als de ‘ondergrondse’, onderwerpt deze groep het sportpark aan groot onderhoud. De jeugdcommissie organiseert verschillende ouderavonden om met ouders van gedachten te wisselen en het verwachtingspatroon over en weer met elkaar af te stemmen.

Zaterdag 1 Oktober wordt nieuwe kleding uitgereikt aan de elftallen. Alle elftallen van vv VIOS B. zijn voorzien van een nieuw tenue. Hiermee is er dan eindelijk eenheid in tenue. Naar voorbeeld van omliggende verenigingen en op eerste initiatief van Jan Pasman is ook de vv VIOS B. gestart met een kledingfonds.

Op 2 November is er een speciale kaderavond met medewerking van Janneke Schopman (olympische hockeykampioen) en Tristan Hoffman (nationaal wielerkampioen). Thema van deze avond: ‘Succes is een keuze’.

Dames-1 organiseert een feestavond om de kosten van vervoer te kunnen betalen. Tijdens deze avond wordt met groot succes een veiling georganiseerd. In November wordt het seminar ‘Topprestaties bereik je samen’ georganiseerd bij Dute. Dit met medewerking van Janneke Schopman en Tristan Hofman. Op 18 november wordt een portocabin geplaatst. Hiermee wordt werkruimte gecreëerd voor de vrijwilligers onderhoud sportpark. Daarnaast wordt extra opslagruimte gecreëerd.
2012 – Op 15 Januari 2012 is de verkoop van vv VIOS B. trainingspakken, merk Jako met logo van start gegaan. Dit project staat onder leiding van voorzitter Ton Scharenborg en geeft de leden de mogelijkheid om op een gunstige manier een trainingspak aan te schaffen. 

In Maart wordt een KNVB demonstratietraining gehouden onder leiding van John Scheve. De D-E-F- trainers en diverse belangstellende leiders, ook van andere teams, waren in groten getale aanwezig. Er werd uitleg gegeven over 5-fasen training waarbij de aandacht iedere fase wordt verschoven. 

In Mei wordt het 40-jarig jubileum van de dames gevierd. Op dinsdag 1 mei presenteerde vv VIOS B., met medewerking van topscheidsrechter Serdar Gözübüyük, de interactieve lezing ‘Sportiviteit en Respect’. In de nacompetitie verliest heren-1 tweemaal van De Tukkers uit Albergen waardoor promotie niet wordt behaald.

Na invoering van het kledingfonds is een gedeelte van de ‘oude kleding’ verzonden naar Gambia. Beltrumse Carla klein Breteler was in Mei ter plekke en heeft met eigen ogen kunnen zien hoe blij de jongens waren met onze V.I.O.S. shirts. Pascal Eskes en Niek Scholten hebben een groot onderzoek gedaan binnen vv VIOS B. als opdracht vanuit hun opleiding Sport & Marketing/Management a/d Fontys Economische Hogeschool te Tilburg. Hoofdvraag is ‘Wat kan er worden verbeterd?’.

Een door het hoofdbestuur samengestelde commissie heeft diverse gesprekken met de gemeente Berkelland inzake mogelijke privatisering van de voetbalvereniging. Op 12 november is een buitengewone ledenvergadering gepland bij hoofdsponsor ‘zalencentrum Spilman’ om eventuele privatisering van de voetbalvereniging voor te leggen aan de leden. Tijdens deze vergadering wordt unaniem besloten om het bestuur fiat te verlenen om de onderhandelingen met de gemeente m.b.t. de privatisering af te handelen.

2013 – Robin Klein Falckenborg heeft voor zijn minor Sportmanagement aan het Saxion te Enschede een onderzoek gedaan naar Talentontwikkeling en Ledenwerving bij vv VIOS B.. en het beleidsplan getoetst.

Stichting Accommodatie VIOS Voetbal is in het leven geroepen om het onderhoud van de accommodatie te beheren. Het stichtingsbestuur bestaat uit Ton Scharenborg, Marco Heutinck, Bennie te Veluwe, John Orriëns en Bas Hommelink. De stichting zal een plan van aanpak opstellen om de velden zo goed mogelijk te beheren, met als uitgangspunt een verantwoord beheer zodat zo lang mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de privatiseringsgelden.
Dinsdagavond 3 april bezoekt Edwin Susebeek van de Gelderse Keepersschool de vv VIOS B om een presentatie te geven over de Keepersschool en keepers in het algemeen. Op vrijdag 26 April is Harrie Reijerink koninklijk onderscheiden als ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Op 1 mei 2013 wordt de nieuwe website van vv VIOS B. gelanceerd. Na bijna 8 jaar trouwe dienst was de huidige website sterk veroudert en aan vervanging toe. Nieuwigheden aan de website zijn automatisch ingeladen wedstrijduitslagen & – programma, koppeling met Twitter en Facebook, online aanmeldingsformulier, etc.

Heren 1 loopt ondanks een versterkte promotie/degradatieregeling (6e klasse wordt komend seizoen opgeheven) promotie naar de 4de klasse mis en Dames 1 degradeert uit de 1ste klasse. Op 2e Pinksterdag wordt Heren 8 (in de volksmond ook nog wel DVV genoemd) twee wedstrijden voor het einde van de competitie tegen Varsseveld 8 kampioen in de 7e klasse 25 in een overvolle ‘Halfwegdome’ te Voor-Beltrum.

Op 6, 13 en 20 juni organiseert vv VIOS B. een voetbalinstuif. Hierbij kunnen jeugdige spelers kennismaken met de sport voetbal.

2014 – Heren-1 behaald het kampioenschap in de 5e klasse C. Het hoofdveld op sportpark ‘De Sonders’ wordt vervangen door een kunstgrasveld. Compleet met lichtmasten en nieuwe veldinrichting als omheining, dug-outs en doelen. Ook wordt gestart met de renovatie van de kleedlokalen. Op de ledenvergadering in Oktober treedt Ton Scharenborg af als voorzitter. Zijn positie wordt overgenomen door bestuurslid Theo Helmers. Vanwege zijn vele verdiensten voor vv VIOS B. wordt Ton Scharenborg benoemd tot erevoorzitter.

2016 – Heren-6 behaald het kampioenschap in de 6e klasse. Vanuit de huiskamergesprekken met de elftallen van vv VIOS B. kwam de wens om een jaarafsluiting voor de gehele vereniging. Dit jaar dan ook meteen de primeur.  Er wordt afscheid genomen van kampioenstrainer Harold Gierman.

2017 – Vrouwen-1 behaald het kampioenschap in de 3e klasse.