Visie, missie en doelstellingen

Visie

Beltrum kenmerkt zich door een goed arbeidethos. VIOS Beltrum is een vereniging met een groot aantal leden, een dorpsclub die zich niet kenmerkt door facetten als bravoure en techniek. Op deze gebieden valt dus nog genoeg winst te behalen.VIOS Beltrum kenmerkt zich als een vereniging met een brede basis en een lage top. Het samen werken en spelen is een belangrijk ontwikkelaspect voor een individu. Teamsport kan de jeugdaspecten bijbrengen, die men thuis of op school niet leert. Niemand is groter dan het team en een team is meer dan de som van 11 spelers. Samen kunnen we meer dan een ieder alleen.

Missie

Het talent dat iedereen heeft verder ontwikkelen, een gegeven waarmee je niet vroeg genoeg kunt beginnen.

 • Iedereen heeft talent, de een wat meer dan de ander.
 • Hoe jonger je met die ontwikkeling start, des te verder kun je uiteindelijk groeien.
 • We willen door een goede organisatie binnen VIOS een omgeving creëren voor de ontwikkeling van onze leden.

Doelstellingen

Overkoepelend doel:

Vanuit de brede basis de top hoger brengen. Dit ter bevordering van zelfbewustzijn en gezonde  portie eigenwaarde.  Belangrijke randvoorwaarde is dat de vv VIOS B. een plek is waar ieder lid zich thuis voelt en waar de leden elkander respecteren. Plezier en Respect zijn belangrijke waarden.

Sportieve doelen:

 • VIOS Heren 1 gaat zich richten op de 3e klasse Oost, met maximaal 2 spelers uit de regio (van oorsprong geen Beltrumse historie).
 • VIOS Dames 1 speelt landelijk, met zo nodig maximaal 5 spelers uit de regio (van oorsprong geen Beltrumse).
 • Heren 2 en 3 volgen het eerste op reserve niveau
 • Heren 4 is een mix van jeugd en oud-prestatie spelers
 • Heren 5 tot en met 8 spelen recreatief
 • Dames 2 speelt recreatief
 • de jeugdelftallen A1, B1 en C1 spelen 2e klasse
 • de pupillen elftallen D1, E1 en F1 spelen 1e klasse
 • Prestatiedrang bij leden vergroten

Non-sportieve doelen:

 • Professioneler maken van de organisatie
 • Zelfbewustzijn vergroten
 • Sexy en dynamisch worden, aantrekkelijke vereniging worden voor eigen, beltrumse bevolking en buitenstaanders.
 • Fairplay bevorderen
 • Gastvrijheid bevorderen (voor leden en buitenstaanders)