VOG-beleid vv VIOS Beltrum

Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. 

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers/medewerkers die met minderjarigen werken. 

Het bestuur van voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers/medewerkers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met jeugdleden, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, maar ook leden van hoofdbestuur, jeugdcommissie en diverse andere commissies. 

Alle vrijwilligers/medewerkers krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger/medewerker vult het formulier verder in. Het verdere proces van aanvragen voor de huidige groep vrijwilligers/medewerkers is afhankelijk van waar de vrijwilliger woont. Verdere informatie hierover wordt vermeld in de mail. 

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken krijgt. Het aanvragen van een VOG in de sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers/medewerkers van voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum gratis een VOG aanvragen. 

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2019-2020 stelt voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2019-2020 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is. 

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met Wouter te Woerd of de Vertrouwenscontactpersoon.