Pedagogisch Werkplan

In dit beleid richten we ons voornamelijk naar de leden, hun ouders en het kader. We vinden het belangrijk dat de leden en hun ouders ook kunnen lezen wat er allemaal verwacht wordt van het kader. Inzichtelijk brengen wat al deze (veelal) vrijwilligers elke week doen om onze jeugdleden een leuke training, mooie wedstrijd of een leuke dag te kunnen geven. Nieuw kader kan door middel van dit beleidsplan beter en sneller geïntegreerd worden binnen de vereniging.

VIOS Beltrum wil:

  • actief werken aan de bewustwording bij iedereen die op of rond onze velden lopen op dit vlak.
  • dat met name trainers, kader en ouders/verzorgers een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie hebben voor wat betreft het uitdragen en bewaken van het pedagogisch klimaat.
  • benadrukken dat ons kader niet is opgeleid om met alle situaties die voorkomen op of rond het veld op de juiste manier op te lossen. Als er eens een foutje wordt gemaakt is begrip belangrijk. Het blijft mensenwerk!
  • structuur bieden: Wij willen als vereniging structuur aanbieden door samen afspraken te maken. Afspraken over bijvoorbeeld praktische zaken als de omgang met materialen, het tijdstip van aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden en de kleding. Hieronder vind je deze normen, waarden en afspraken.
  • Normen en Waarden
  • Afspraken
  • Wat doen we bij onbehoorlijk gedrag?