Kunstgras

In 2014 is op sportpark ‘De Sonders’ een kunstgrasveld aangelegd. Dit na privatisering en oprichting van Stichting Accommodatie VIOS Voetbal in 2013. De investering is gedaan door Stichting Accommodatie VIOS Voetbal en het onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers van de vv VIOS B, ‘de Ondergrondse’. 

Kosten verhuur

  • Kosten overdags € 100,- (incl. gebruik douches; excl. veldverlichting)
  • Kosten ’s avonds € 125,- (incl. gebruik douches; incl. veldverlichting)
  • Over te maken op rekeningnummer NL33.RBRB.084.50.12.126 t.n.v. SAVV (Stichting Accommodatie VIOS Voetbal)
  • Planning/Reservering in overleg met het wedstrijdsecretariaat.

Een kunstgrasveld heeft een levensduur welke afhankelijk is van gebruik en omgang door trainers, spelers en leiders. Een ieder heeft zijn invloed op de levensduur. Op deze pagina wordt uitleg gegeven hoe hier het best mee om te gaan.

Onderhoud en gebruik