Wat doen we bij onbehoorlijk gedrag?

We verwachten dat spelers kunnen luisteren naar elkaar en naar de trainer. Als een ander praat dan laat je deze uitpraten. Steek eventueel een hand op als je wat wilt zeggen. Laat elkaar in z’n waarde.

 • Als een speler tijdens de training of wedstrijd onbehoorlijk gedrag vertoont dan geef je deze een eerste waarschuwing.
  • Vraag aan de speler wat er is gebeurt en waarom hij dit gedrag vertoont. Zet voor dit gesprek de andere spelers aan het werk (makkelijke oefening).
  • Geef bij deze waarschuwing ook aan wat je gaat doen als de speler dit gedrag nogmaals vertoont.
  • Blijf ten alle tijden rustig en probeer niet boos over te komen.
  • Probeer eventueel een andere betrokken speler er gelijk bij te betrekken en ook deze speler aanspreken op zijn gedrag.
  • Indien het gedrag daarna verbeterd, geef hem hiervoor een compliment of beloon hem door hem een oefening voor te laten doen.
 • Indien spelers weglopen van de training.
  • Probeer duidelijk te maken dat dat niet de bedoeling is.
  • Geef aan dat jij als trainer niet bevooroordeeld bent en het wil oplossen voor deze speler middels een gesprek.
  • Indien een speler echt even ruimte nodig heeft, spreek dan een plek af waar de speler even tot rust kan komen (bijvoorbeeld dug-out).
  • Als een speler wegloopt van de training dan worden ouders altijd ingelicht.

Laat spelers geen rondjes lopen voor straf. Geef een speler een individuele oefening met bal als deze even apart van de groep moet worden gehouden. Dit kan een terugkerende oefening zijn die bij het voorbereiden van de training al kan worden klaargezet.