JO15 tot en met JO19

Richting prestatieniveau werken

Streefaantallen

  • JO18 – JO19: 15 spelers
  • JO16 – JO17: 15 spelers
  • JO14 – JO15: 3 spelers

Alle selectieteams proberen in te schrijven op minimaal 2e klasse niveau.