Aannamebeleid vrijwilliger / medewerker vv VIOS Beltrum

Voordat je vrijwilliger/medewerker wordt bij vv V.I.O.S. Beltrum

Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.

We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover als mogelijk ernstige problemen zien te voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is in onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken binnen een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

  • De vrijwilliger/medewerker wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van vv V.I.O.S. Beltrum. Je moet tekenen voor de naleving hiervan.
  • Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt kunnen worden gebeld.
  • Elke vijf jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
  • Vrijwilligers/medewerkers van vv V.I.O.S. Beltrum zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan vv V.I.O.S. Beltrum ervoor kiezen de vrijwilliger/medewerker een VOT te laten tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger/medewerker onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij of zij daarvan op de hoogte.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek binnen vv V.I.O.S. Beltrum.