Jeugd Voetbal Beleid Plan

Uitgangspunten

 • Het Jeugd Voetbal Beleid Plan gaat uit van de volgende uitgangspunten:
 • Plezier is de basis van leren/ontwikkelen/presteren
 • Verzorgd voetbal spelen met opbouw van achteruit
 • Geen vaste speelwijze vanaf de O13
 • Organisatie bij balbezit, balverlies en balbezit tegenstander
 • Spelers hebben technische vaardigheden
 • Spelers hebben tactische vaardigheden
 • Spelers zijn mentaal in orde (is opgepakt vanuit het Pedagogisch beleidsplan)
 • De club faciliteert deze uitgangspunten:
  • Aanstelling Hoofd Opleidingen
  • Aanschaf en vervanging materiaal
  • Goede accommodatie
  • Aanbieden opleidingen

In dit plan is beschreven hoe we aandacht hebben en geven aan deze uitgangspunten. Met name de rol van de Hoofd Opleidingen in samenwerking met de Technische Commissie en de Jeugdcommissie is hierin belangrijk.

Teamindeling en Selectiebeleid

 • Voor 1 april moeten spelers doorgeven of ze stoppen.
 • Indeling is grotendeels afhankelijk van aantal spelers van dezelfde leeftijd
  • Aan de hand hiervan wordt bepaald met hoeveel teams VIOS Beltrum en op welk niveau de competitie ingaat.
 • Interne scouting
  • Indeling teams tot en met de O13:
   • Hoofd Opleidingen
   • Coördinator(en) leeftijdscategorieën
   • Trainers die geen ouder zijn van spelers in het team
   • Keepertrainer(s)
   • Denktank jeugd (adviesorgaan)1
  • Indeling teams O15 en hoger:
   • Trainer(s)
   • Hoofd Opleidingen
   • Coördinator(en) leeftijdscategorieën
   • Keeperstrainer(s)
   • Denktank jeugd (adviesorgaan)1
   • Technische Commissie bij spelers van de O19 die naar de senioren gaan.
 • Er worden geen ouders betrokken bij de indeling van de teams als zijn of haar zoon in die leeftijdscategorie speelt.
 • Teamindelingen tot en met de O13 zullen worden gepresenteerd d.m.v. ouderavonden in mei door de Hoofd Opleidingen, jeugdvoorzitter en/of coördinator.

1 Deze zal worden opgezet door de Hoofd Opleidingen in seizoen 2020-2021

Indelingen

Visie opleiding

De opleidingsvisie van vv VIOS B. is uitgewerkt op de volgende pagina.