Foeke en Vruchtman

Op bezoek bi-j Benny van Herman van Euten Jasper uut ut koekenveld.

Wat is de aovereenkomst tussen deze twee families? Van beide families voetballen drie breurs in ut 1e elftal. D’r is nog ‘n aovereenkomst tussen de familie Wolterinck (Foeke) en Groot Zevert (Vruchtman).  Ze-j  kunt allemaol good van hun woordje al mot gezegd word’n dat tijdens dit interview Vruchtman wal ut onderspit delft. Miene rolle as intervieuwer stellen dan ok weinig veur want zee praot gewoon vandan. Ik heb mien dan ok veural beparkt tot luusteren. Ut verhaal is dan ok veural een weergave van een mooien aovond waor jong en old mekare ontmoet. Soms met aovereenkomsten maor vake ok met dinge dee vrogger heel anders waren dan noo in disse tied. En a-j dan soms iets zegt dan hadden de kearls wal een heel verhaal d’r bi-j. Waor trouwens niks van gelogen is. Waorvan akte!

Van de Foekes voetbalden in de jaoren 40 –  50, Antoon, Henkie en Fons in ut 1e elftal. Van Vruchtman voetbalt momenteel Tom (26), Rik (23) en Ruud (21) in ut 1e elftal.

Nog een aovereenkomst. De families waren vrogger familie van mekare. De mooder van de Foekes was een zus van mooder Bekkeman. Ut oldershoes van de mooder van de Vruchtmans. An taofel zit naost de Vruchtmans, Henkie en Fons van de Foeke. Antoon (Tone) is overleden. Op de vraog of Jopie van de Foeke neet in ut 1e hef gekeept bunt de breurs kort en duudelijk. Jopie kon neet voetballen dus was d’r maor één plek; tussen de pöale. Op de vraog wie d’r ut meeste talent had/hef, bunt  de Foekes eerlijk. (Zal met de leeftied te maken hebben, Henkie is 84 en Fons is 76 jaor!). Tone was as rechtsbinnen gezegend met ut meeste talent. De jongs van Vruchtman komt d’r neet uut. Um ut interview neet te laoten ontsporen, is de vraog welke kwaliteiten men bezit misschien wal better. Fons is hier duudelijk in. He-j was een noeste warker den nooit opgaf. Volgens Henkie bunt d’r nooit foto’s van um gemaakt umdat he-j ‘n super snelle linkspoot was, met de neudige techniek. Iets wat wi-j wal meer zeet bi-j linkspeutige buutenspölers. Fons gef an dat he-j trouwens de blonde pijl werd geneumd, al schudt Henkie hierbi-j meewarig zien heufd. Tone hef niet zo lange in ut 1e gevoetbald. Hij trouwen met een deerne uut de Betuwe. Zee had toen al rode lippen en néagels, wat bi-j de Foekeri-je de neuige stof deed opwaaien. Volgens Fons was ze een prima schoonzuster!  

Kwaliteiten van Tom bunt, naost zien gedrevenheid, inzicht. He-j zeut ut spelletje wal. Rik daorentegen mot ut vooral hebben van ziene techniek en mot, volgens um, af en too ziene krachten spaoren um scharp te wezzen veur de goal. Ruud is één en al werklust. Kan een team anjagen. As verdediger wo-j gek van um. 

Kwaliteit verloochend zich neet en alle spöllers voetbalden op hun 18e al in het 1e. Fons zelfs op zien 17e maor dat had een andere reden. He-j warkte as knech bi-j bakker Ribbers en kon op zaoterdag neet voetballen. Um de kwaliteit neet verloren te laoten gaon was een vroegtijdige aoverstap naar ut 1e een logisch gevolg. Op de vraog wat VIOS betekent veur de kearls  bunt ze ut met mekare eens. VIOS is een mooie club. D’r is wal eens wat, maor ut familiegeveul is good aanwezig.

De kearls van Vruchtman vindt trouwens dat VIOS good bezig is. D’r wordt veulle gedaone  aan de jeugd opleiding en d’r zit een idee achter. Tom maakt hier trouwens zelf deel van uut as trainer van de B1. As kleine jongs gingen ze vake kieken bi-j VIOS.

Henkie kwam as 18 jaorige bi-j ut 1e elftal. He-j hef de jeugd deurlopen as linksbuuten. Op zundag kieken bi-j ut 1e was d’r vake neet neet bi-j, want thoes mos ok nog wat gedaon worden. Laot staon a-j geblesseerd thoes kwam. Vader vroog: “Wat heb ie dan”. Ie waakten d’r dan wal veur um mank te blieven lopen, um tokke weke weer te kunnen voetballen. Op disse manier he-j geen verzorger neudig en zal d’r eens aover hebben met Stef van ut 1e. At he-j dan ok nog wat wi-jwater in de waterzak deut dan mot ut helemaol good kommen. Daornaost zeg Fons, Vaa zei: “a-j neet huult krie-j geen smeer”. Dus dat kon ik toen good.

Ok de kearls van Vruchtman kent wat blessure leed. Zo hef Ruud ut afgelopen jaor neet kunnen voetballen deur rug klachten. Heel Nederland is he-j af gewes maor in Eindhoven, waor he-j toevallig ok studeert, heb ze duftig an um gewarkt en volgens um geet he-j kommend seizoen d’r weer veur. Volgens Tom zit ut tussen de oren. Rik daorintegen hef wat last van de knie. Een Vruchtman kwaal maor, as he-j tikt op de taofel, geet ut de letste tied wal good. Tom is forse blessures bespaart gebleven maor dat lig volgens um aan zien goddelijke lichaam en de goede conditie. Dat ut neet altied good geet in de wedstrijd hef andere oorzaken. Bezoeken aan dance festivals of andere happening wilt nog wal eens van invloed wezzen op ut spel. Maor zeg ze: “wi-j zegt dat altied wel tegen de trainer”. (Nao de wedstrijd want anders he-j grote kans da-j reserve staot en dat kan neet!) Bi-j de Foeke werd achter ut oldershoes vake geluusterd naor ut publiek, toen de wedstrijden nog bij Goot Zevert an de Heelweg waren. Vaa had trouwens neet veule op met voetballen, he-j hef ziene zöns nooit zeen voetballen. He-j is wal eens op ut voetbalveld gewes maor toen veural um gehaktballen te verkopen, want d’r mos wal brood op de planke kommen. Fons hef ok in de jeugd gevoetbald, maor mos dus op zien 17e deur naor ut 1e.

He-j gef an dat ut vrogger neet gewoon was um te gaon voetballen. D’r waren veulle grote gezinnen en ut kost nogal. Soms wa-j bli-j a-j de schoone van ow breur an kon, ok al waren ze te groot of te klein. En as de punte d’r onderuut waren werd d’r rubberen rondjes gemaakt en werden dee met ne spieker d’r onder geslagen. Kleding mos ie zelf aanschaffen en d’r waren hoop gezinnen waor ze neet stille lagen in bedde, dus een gezin met meer as tien kinderen was geen uutzondering en daor was veural de pastoor bli-j met.
 
Noo zölt wi-j daor as VIOS ok bli-j met wezzen, want dat is good veur ut leden bestand. Misschien dat wi-j in plaatse van de pastoor maor eens langs de deure mot. Ut lidmaatschap bi-j Henkie en Fons VIOS ging dan ok neet zo maor. Ut kwam tot stand deur Willem Stevens, den toen veurzitter was. Den is wezzen praoten met vader Wolterinck. Misschien is hier toen wal ut betalen van spöllers ontstaon, wat neet veulle later is deurgevoerd bi-j de KNVB.  Een ander gegeven was ut lof op zundagmiddag. En as goed katholiek mos ie daor hen en ging ie op zundag twee keer naor de karke. Volgens de jongs van Vruchtman mot ze dat meteen weer invoeren. (Maor niet heus.) Tom, Rik en Ruud vraogt zich af waor ut oldershoes van de Foeke was want zi-j denkt dat dit is waor noo de zoon van Henkie  woont aan de Bultemansweg. Dit klopt neet zeg Henkie. Hier woonden vrogger Schoenaker, ok wal de Pette geneumd. Ut vervallen bouwval, zeg maor rustig ruïne, steet noo nog achter de loods.
 
De kearls van Vruchtman mochten pas op voetbal as ut zwemdiploma hadden gehaald. Ut zwemmen is trouwens bi-j de drie breurs nooit echt wat geworden. Ie zult maor good kunnen voetballen en neet kunnen zwemmen zegt Fons. Dan mis ie toch wat.
 
De kearls van Vruchtman hebt altied in de hoogste elftallen van de jeugd gevoetbald. Ruud gef an dat he-j één jaor in de E2 hef gevoetbald en pist in dissen dus neaven de pot. Volgens um lag dat an Robert Ballast. Maor beide hebt dat later helemaol good gemaakt. As trainer hebt ze alle dree lang getraind onder Roy Tammel. Tot vervelends too volgens de jongens, maor Rik gef an dat he-j ok wal veulle an um te danken hef. Tom gef met een knipoog an allene maor waardeloze trainers te hebben gehad. He-j hef ut allemaole zelf gedaon. Ruud is nog steeds vol lof over Jan Fukkink, een bi-jzondere kearl den veulle hef betekent veur ziene lichting as trainer. Zien geblér langs de kante werd d’r maor bi-j genommen want dat ging soms te gek.
 
Fons en Henkie scheet in de lach als ze dit heurt. Wi-j waren bli-j as wi-j elf man hadden um te trainen. Laot staon da-j d’r waren. Zo ginge wi-j met dree man op de fietse. Ene op de stange, ene op ut zadel en ene op de begagedrë-ger. De trainer was vrogger sowieso neet zo belangriek. De jongs van Vruchtman probeert d’r wal altied te wezzen. Maor wark en studie maakt dat dit neet altied lukt. Wat trouwens volgens hun neet veulle invloed hef op hun spel. Is meestal wel een dikke voldoende.
 
Op de vraoge waor ze ut meeste van hebt geleerd bunt de antwoorden heel verschillend. Fons gef an dat he-j ut meeste hef geleerd van de tegenstanders. Henk hef veulle gehad aan zien medespeler, Theo Groot Zevert. (Theo Hutteman, geen familie!) En bewaart goede herinneringen aan Teuntje te Broeke. Op de vraoge hoe dat dan vroeger ging geft de Foekes an dat de elftalcommissie ut veur zeggen had. Hierin zaten toen Jan Rotink, Fons te Loeke (schilder, den toen woonde op de hook van M. Nelissenstraat/Haarstraat) en Willem Stevens. Vriendjespolitiek was hun niet vremd en dit leidde soms tot wat nöhleri-je. Zo werd Henkie in zien eerste wedstrijd in ut 1e in 1946! ingebracht veur Jan Rotink. Daor was den natuurlijk ut helemaol neet met ens, maor Henkie maakte de winnende goal en was de man. (Willem Stevens had hier trouwens de hand in want hij warkte as knecht bi-j de Foeke.) De elftal commissie maakte ok de opstelling en als speler kreeg ie een kaartje thoes met daorop da-j in het 1e meedeed, en op welke positie. Dat mag wal weer terugge kommen volgens de jongs van Vruchtman, want dan köw op zundag mooi wat langer blieven liggen. 

Een andere wedstrijd den Henkie  nog veur de ogen steet is de wedstrijd ut jaor d’r op tegen Meddo. Den werd om wal een hele bijzondere reden gestaakt. D’r was al een spöler geblesseerd uitgevallen en drie breurs (opmarkelijk?!) kwamen nao de rust neet meer terugge. Ze waren naar hoes om te melken! (De melk was toen nog op de bon.) Dus 7 man in het veld. Einde wedstrijd!
 
Fons herinnert zich nog een wedstrijd tegen KSH. Hier voetbalde Jan van Bekke in met. Den droeg een toupetje, en he-j verloor um tijdens de wedstrijd. Henkie den d’r vlak achter an leep, bedöch zich geen moment en nam dat dinge vol op de linker pantoffel. De rapen waren gaar ku-j begriepen. Maor ut volk langs de kante en 20 spöllers hadden de grootste schik.
 
Een gelijksoortige wedstrijd die Fons zich herinnert was tegen Reurle. Hier ging ut d’r ok stevig tegen an en in de busse, net veur de terugreis was ut gruwelijk drok. Half Reurle was uutgelopen um effen verhaal te halen. Ze werden as good katholiek uutgemaakt veur Roomse Papen. An ut gezicht van um is te zeen dat ut neet mis was. Ut ging d’r op volgens Fons. Ok is he-j d’r een paar keer uitgestuurd. Eén keer umdat he-j een man met ne hazelippe naodeed den wat bi-jzonder praoten. Dat kan natuurlijk neet! Dus terecht. Van Theo van de Meulder kreeg he-j toen een wedstrijd extra bi-j ziene schorsing.
 
Volgens Fons en het publiek van KSH lag ut anders. De wekke d’r veur was d’r een spöler van KSH deur Hendrik Bouwmeester, toen de scheidrechter in Beltrum, d’r uut gestuurd en moest he-j dat de wekke d’r op bezuren. Noo wet wi-j ok, volgens de kearls van Vruchtman, waor Jan dat fluiten van hef. Zowal Henkie as Fons herinnert zich ok nog een vergadering van VIOS in café Zeeman. Hierin werd door het bestuur aangegeven dat de leren bal wal arg vake werd lek geschoten in de prikkeldraod rond het veld. Hans Winters kwam toen met ut wal hele bi-jzondere veurstel om alle punten van de prikkeldraod af te knippen. Waorvan akte! En kan dit neet worden metgenommen in de VIOS wijzer onder ut kopje; “ uut de oude doos”.
 
Op de vraoge of men vrogger ok veule voetbalde buuten de club, geft de heren an dat dit zeker ut geval was. De jongs van Vruchtman gebruukten ieder plekje en uurtje um maor effen te voetballen. Maor ok op de schole was een prima veldje waor ieder speelkwartier een balletje werd getrapt. En tussen de middag gauw naor huus um te etten en dan weer terugge um te voetballen. Ut hef wal een goede lichting opgeleverd want de meesten die toen mee deden voetbald noo in de selecties. Volgens de jongs waren d’r ok wal wat hö-bels bi-j, maor dee deden ok gewoon met. Bovendien zorgde dat veur de neudige humor en schik hebben is belangriek. Grootste sport was echter um de bal bi-j de buren weer op te halen as he-j daor in de tuin lag of op ut dak. Dat leverde de neudige ideeën en gespreksstof op. Zowel op ut veld as in de schoole as de buren weer kwamen klagen. En niemand wist natuurlijk argens van. Jao, zeg Ruud,: “Wat was d’r noo eerder? De schole of den buurman?”.
 
Bi-j de Foeke waor een groot gezin was werd thoes veulle gevoetbald. De nen-deure was dan de goal en regelmaotig sneuvelde een ruutje en werd steevast tegen de keeper gezeg dat he-j den bal wal moch wegstompen. Ok al kon he-j d’r lange neet bi-j. Dus de schuld lag altied bi-j de keeper. Um nog effen terug te kommen op Jopie den hef as keeper nog wal keeperstraining gehad van Henkie Veltmaot. Den ok in ut 1e hef gekeept. Toen hadden ze bi-j VIOS al deur da-j keepers apart mot trainen. Waorvan akte! Noo trainden ze daor wal op hele bi-jzondere dinge. Zo hef Jopie daor geleerd da-j bi-j een cornerbal een hand zand mossen pakken en at dat ding veur kwam dan gooien ie gewoon dat zand in ut rond en was ut een kleine meuj-te um den bal te pakken. Noo mo-j wal wetten dat de keepers toen nog met blote hande keepten. Echte kearls!
 

En in de varkensweide bleef de bal regelmaotig vaste liggen in ut varkensgrös waarbi-j ie dan bi-jnao de bene brak. Wal had men op de Foekeri-je zelf al een naam bedacht: O.K.B. (Op klompen begonnen.) As intervieuwer geef ik aan dat er wel vaker zo’n naam is bedacht. Waarschijnlijk de langste naam uit de voetbal geschiedenis. O.K.B.I.D.K.T.D.S. (Op klompen begonnen in de kalverweide tussen de strondheupe.) Bedach deur Jan Pasman bi-j de opkomst van wild voetbal. Toen bi-j te Brinke (Pep-nbos) in Auste. Later werd de naam umgedoopt in FC Avest, wat uuteindelijk uut-monde in de Losse Flodders. 
 
 
Wat is het grote verschil met vroeger en nu? Volgens de Vruchtmannen is dat veur hun moeilijk te zeggen. Ze bunt nog neet zo old maor ze hebt wal ut idee dat ut vrogger een stuk gemeudelijker was en dat d’r meer gelachen werd. En ze denkt dat d’r momenteel meer wordt naogedacht over ut voetbal. Iets wat de Foekes beaamt. Vrogger werd d’r neet zo veulle besprokken. Ie gingen gewoon ut veld in en d’r an! Wel zeet ze noo dat ut spel wal sneller geet. Een echte pingelaar, iemand die in zien eentje de wedstrijd kan beslissen besteed haost neet meer. Alleene den jonge van Voshaar hef dat nog in zich zegt Henkie. En den kan dat wetten want hi-j kump nog regelmaotig kieken.  Fons en Henkie heb beide nog lang gevoetbald ok in lagere elftallen. Fons tot zien 52e en Henkie tot zien 53e. Iets wat volgens hun een goeie zaak is want ie mot bezig blieven. Beide heb trouwens neet alleene bi-j VIOS gevoetbald. Henkie nog in Rekken en hef ok nog 2 ½ jaor stage gelopen in Limburg. Fons hef gewarkt bi-j Bussink in Deventer en hef gevoetbald bi-j Labor.  

Fons kik met veule plezeer terugge op zien tied bi-j de veteranen. Kearl wat een schik hew daor gehad. Zo was d’r een kere een BH blijven liggen in de kleedkamer van de vrouwleu die daor veur hadden gevoetbald. He-j stopte den in de tasse van de buurman. Nao een gezellige derde helft ging den kearl d’r mooi met naor huus. De wekke d’r op was d’r een hoop heisa want de vrouwe van den kearl had zich afgevraogd wat he-j met een BH deed in ziene tasse. Ut had d’r duftig op gegaon. Maor hi-j is d’r nooit achter gekommen wie um dat geflikt hef. Nao dit interview is dat verleden tied natuurlijk. Ik wil geen namen neumen maor ut was Fons van de Foeke. En zo hadden ze ok bi-j iemand den 50 was geworden een Abraham gemaakt van worsten. Alles stond mooi rechtop en ut werd keurig in de vriezer gezet. Gaandeweg de 3e helft bij sterke verhalen, en de Abraham van worsten op taofel was gezet, werd de worst steeds slapper en ging d’r bi-j hangen. Dat he-j bi-j dee olden. Wat volgens de kearls neet veranderd is dat ie as spöller van ut 1e elftal ie ok mooie vrouwleu heb. Fons gef an dat he-j wal eens dach: “Wat löp dee fietse toch zwaor”? Maor toen bleek dat d’r een deerne achterop en veurop zat.
 
Kunt jullie ok hoogte punten benoemen? Fons gef meteen an da-j met Sunteklaos voetbalschone kregen. Maor voetballend vond he-j de wedstrijd in ut Zöwent wal een hoogte punt. 1500 Man was d’r en ze stonden op een platte wagen langs de kante. Henkie was d’r ok. He-j stond op een platte wagen. Henkie zien hoogte punt was wal dat hi-j een cornerbal tegen KSV d’r in ene keer intrapten. Daor is nog jaoren aover gepraot! Volgens Fons stond d’r veule wind den dag. Wieters hef he-j tegen Grol een keere de winnende gaol gemaakt en daor hef he-j jaoren gemak van gehad. Veur de Vruchtmannen is dat nog wat lastig en Tom gef dan ok an dat zien hoogtepunt nog mot kommen. Rik zien hoogtepunt is toch wal ut kampioenschap in de 5e klasse. Een prachtig seizoen waorin alles klopte. Ruud gef an dat ut voetballen met de A1 in de 1e klassen ok wal heel bi-jzonder was. Veur um was dat ut mooiste seizoen. Een mooi hoogtepunt was ok de wedstrijd tegen Westendorp waarbi-j ze alle dree heb gescoord. Waorvan akte!
 
Hoe kiekt jullie naor de toekomst van VIOS? Volgens Rik moet de 3e klasse haalbaar zijn en de leu an taofel kunt daor in met gaon. De voorwaarden bunt d’r. Alles is good geregeld. D’r ligt een prachtig veld en d’r wordt een hoop geïnvesteerd in de jeugd. Een goede zaak is ok dat selectie spöllers worden betrokken bi-j de jeugd. Ie mot van dee kennis gebruuk maken. En ie mot ze goed begeleiden want dan hold ie ze vaste. As ze plezeer hebt is ut aller belangriekste. Maor dat geldt veur iedereen volgens de kearls an taofel. Meer verhalen in ut beukske bi-j ut 1e zol daor an met helpen volgens Henkie.

Mei 2016 –  Benny Krabbenborg.