Bestuur

Het Bestuur, onder aanvoering van het dagelijks bestuur, geeft namens de leden leiding aan de vereniging. Hiertoe is een beleidsplan ontwikkelt met een visie, missie en doelstellingen.

Onder de bestuursleden geldt een taakverdeling. Bij de uitvoering van hun taken krijgen de bestuursleden ondersteuning van verschillende organen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn vooral van belang de jeugcoördinatoren, het overleg senioren, het wedstrijdsecretariaat en de vrijwilligersgroep ‘de Ondergrondse’. Daarnaast zijn er ook nog andere commissies actief.

Dagelijks bestuur

William Slotboom
William Slotboom

Voorzitter

Algemene zaken, vrijwilligersbeleid, sponsorcommissie, afvaardiging SAVV, aanspreekpunt

Wouter te Woerd
Wouter te Woerd

Secretaris

Ledenadministratie/secretariaat, KNVB, juridische zaken, afvaardiging sportcentrale/sportfederatie, contactpersoon jeugdcommissie/keepers/verzorging/EHBO

Erik Wolterink
Erik Wolterink

Penningmeester

Financiën, kantine, sponsoren, Club van 50, kledingfonds

Bestuursleden

Robin Klein Falckenborg
Robin Klein Falckenborg

Bestuurslid

Activiteitencommissie, PR-commissie, recreatief voetbal

Benny Krabbenborg
Benny Krabbenborg

Bestuurslid

Vice-voorzitter, vrijwilligerscommissie, contact Beltrum, aanspreekpunt op de club

Dominique Abbink
Dominique Abbink

Bestuurslid

Damescommissie

Mirjam Pos
Mirjam Pos

Bestuurslid

Sponsorcommissie, damesvoetbal

Adviseurs

Bennie te Veluwe
Bennie te Veluwe

Sportparkbeheer

Beheer gebouwen, toezicht/onderhoud sportpark, aanspreekpunt vrijwilligers sportpark

Ton Scharenborg
Ton Scharenborg

Voorzitter SAVV

Voorzitter SAVV