Bestuur

Het Bestuur, onder aanvoering van het dagelijks bestuur, geeft namens de leden leiding aan de vereniging. Hiertoe is een beleidsplan ontwikkelt met een visie, missie en doelstellingen.

Onder de bestuursleden geldt een taakverdeling. Bij de uitvoering van hun taken krijgen de bestuursleden ondersteuning van verschillende organen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn vooral van belang de jeugcoördinatoren, het overleg senioren, het wedstrijdsecretariaat en de vrijwilligersgroep ‘de Ondergrondse’. Daarnaast zijn er ook nog andere commissies actief.

Dagelijks bestuur

William Slotboom
William Slotboom

Voorzitter

Voorzitter, algemene zaken, PR, vrijwilligersbeleid

Wouter te Woerd
Wouter te Woerd

Secretaris

Secretariaat, contactpersoon scheidsrechters, afvaardiging sportcentrale VIOS / KNVB / Sportfederratie Berkelland

Erik Wolterink
Erik Wolterink

Penningmeester

Financiële administratie, kantine

Bestuursleden

Robin Klein Falckenborg
Robin Klein Falckenborg

Bestuurslid

PR, recreatief voetbal, keepers

Benny Krabbenborg
Benny Krabbenborg

Vice-Voorzitter

Sociabiliteit, meiden- en damesvoetbal

Dominique Abbink
Dominique Abbink

Bestuurslid / Commissielid

Damesvoetbal

Mirjam Pos
Mirjam Pos

Bestuurslid

Damesvoetbal en sponsoring

Adviseurs

Bennie te Veluwe
Bennie te Veluwe

Sportparkbeheer

Beheer gebouwen, toezicht/onderhoud sportpark, aanspreekpunt vrijwilligers sportpark

Ton Scharenborg
Ton Scharenborg

Voorzitter SAVV

Voorzitter SAVV