Pedagogisch Beleid Plan

VIOS Beltrum daar voel je je thuis!

Dit is het pedagogisch beleidsplan van VIOS Beltrum. Naast dit pedagogisch plan is er een werkplan waarin praktische en inhoudelijke afspraken en tips staan. Beide zijn terug te vinden op de website van VIOS Beltrum.  
Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor de (kader-) leden en ouders van VIOS Beltrum. Het zegt alles over de normen en waarden binnen de club en wat we hierbinnen verwachten van de leden, en welke eisen we stellen aan hun houding: m.a.w. hoe gaan we met elkaar om! Uitgangspunt binnen dit plan zijn de kernwaarden van VIOS Beltrum. 

In dit beleidsplan kunt u de volgende belangrijke aspecten vinden:

  1. Missie en visie.
  2. De kernwaarden van VIOS Beltrum.
  3. De vijf peilers.
  4. Wat zegt de KNVB.
  5. De rol van de jeugdcommissie.
  6. De rol van de ouders.

1. Missie en visie van VIOS Beltrum

Missie (waar staan we voor)
We zijn een voetbalvereniging voor iedereen: voetballende leden, niet voetballende leden, supporters, vrijwilligers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters en bestuursleden. We ontwikkelen ons voortdurend door een open (pro actieve) houding en een sterke verankering in de lokale en regionale samenleving. Ontwikkeling geldt niet alleen voor de club als geheel of teams, maar er is ook sprake van individuele ontwikkeling, vanuit een veilig klimaat. Samenwerken, samen doen en saamhorigheid zijn centrale begrippen. Er is binnen de voetbalvereniging sprake van een gezond evenwicht tussen inspanning versus ontspanning en presteren versus recreatief voetbal. Er wordt respectvol omgegaan met elkaar, niet alleen binnen de vereniging maar ook met partijen buiten de vereniging. We luisteren naar elkaar. We zijn trots op VIOS Beltrum, staan samen sterk en zijn tot veel in staat.

Visie (waar gaan we voor) – (enkele gerelateerd onderwerpen hieruit)
We zijn een ‘open’ voetbalvereniging, acterend vanuit een vitaal sportpark in het hart van de Beltrumse samenleving. VIOS Beltrum biedt plezier voor een ieder: voetballende leden, niet voetballende leden, supporters, vrijwilligers, trainers, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters en bestuursleden. Ons credo is dat niet alleen de jeugd de toekomst heeft, maar ook de senior draagt bij aan de toekomst. We zijn een organisatie waar alle betrokkenen kunnen ‘halen’, maar waar ook ‘gebracht’ moet worden, juist vanwege het gezonde evenwicht.

We zijn verankerd in de samenleving en vanuit dat perspectief wordt, indien nodig, actief samenwerking gezocht met omliggende verenigingen, stichtingen, organisaties, bedrijven etc. Behoeften en wensen van teams en individuen binnen de vereniging worden zo mogelijk gefaciliteerd.
VIOS Beltrum is een voetbalvereniging met een resultaatgerichte instelling en aandacht voor sportieve ontplooiing, naast de menselijke ontplooiing. VIOS Beltrum is een goed geleide organisatie, financieel gezond en met een positieve en professionele uitstraling, waarbij iedereen zich met elkaar verbonden voelt en waarin aandacht is voor elkaar.
Bij VIOS Beltrum krijgt elke voetballer/voetbalster een kans. Iedereen is welkom, ongeacht niveau van speelsterkte. VIOS Beltrum heeft beleid ontwikkeld waarin ook zaken aan de orde komen als ‘onbegrepen gedrag’. Ouders en kaderleden spelen hierbij een nadrukkelijke rol. Juist door actieve samenwerking tussen ouders en kader is dit een thema dat zal leiden tot een ‘win-winsituatie’.

2. De kernwaarden vv VIOS Beltrum

Sinds het seizoen 2019 – 2020 zijn de kernwaarden beschreven bij VIOS Beltrum. Ze zijn opgesteld i.s.m. het jeugdkader en de jeugdcommissie

Waarom kiezen we binnen VIOS Beltrum voor kernwaarden en niet voor gedragsregels?
Er zijn verwachting naar (kader-) leden en ouders als ze op de club komen. Achterliggende gedachte hierbij is dat wanneer men hier niet aan voldoet we het gesprek moeten aangaan. We kunnen dan wederzijdse verwachtingen uitspreken en samen komen tot afspraken hierover. Er ontstaat begrip en een leermoment. Uiteindelijk kunnen hier consequenties aan zitten maar door de regel maakt het gespreksmoment dat spelers en/of anderen hierin (mede) verantwoording voelen. Ze gelden voor iedereen binnen VIOS Beltrum.

Onderstaande kernwaarden zijn:

Kom gerust bij VIOS B voetballen, want hier is iedereen welkom.
Het maakt niet uit hoe oud je bent, welke voetbalkwaliteiten je wel of niet hebt, iedereen mag bij VIOS Beltrum komen voetballen. Wij gaan proberen alle leden op een geschikt niveau en/of elftal te laten voetballen. Voel je welkom!

VIOS B heeft veel materiaal, een geweldige accommodatie en wij zorgen dat dit zo blijft.
Als voetbalclub willen we blijven investeren in onze accommodatie en de materialen die we gebruiken. We hopen met nieuwe ontwikkelingen te kunnen meegaan zodat we materialen niet hoeven te vervangen doordat het kapot of kwijt is geraakt, maar onze huidige materialen kunnen aanvullen.

We vinden het fijn dat er een trainer is die ons wil helpen en zeggen dat ook.
De meeste (jeugd)trainers binnen onze vereniging zijn vrijwilligers die in eigen tijd met behulp van de club jullie willen trainen. Een van de taken van een trainer is de spelers te motiveren, waarbij complimenteren erg belangrijk is en veel wordt gedaan. Wij willen graag deze trainers behouden voor de club! Zouden jullie ook de trainers willen complimenteren zodat we bij VIOS Beltrum ook in de toekomst onze trainers kunnen behouden voor de club.

We zijn positief en anderen mogen ons erop aanspreken als we dat niet zijn.
Om plezier te hebben in het voetballen, om graag naar de training te komen, is het belangrijk hoe we met elkaar omgaan. Als het even tegen zit, probeer elkaar te helpen en elkaar een gevoel te geven dat “fouten” maken leermomenten zijn. Met een positieve houding en accepteren dat er “fouten” mogen worden gemaakt zorgt voor een goede sfeer binnen het team. Help jij ons hierbij?

Plezier staat voorop en we willen leren om te groeien.
Plezier in het voetballen is het allerbelangrijkst. Er zijn ook teamgenoten die heel graag willen winnen en daarbij soms vergeten dat je van verliezen meer leert dan van winnen. Als we willen groeien als speler, mag je wel balen als iets niet lukt of als je achterstaat, maar mag dat niet bijdragen aan de sfeer van de training.

We kunnen op elkaars spullen letten.
Iedereen is wel eens iets kwijt of verloren. Dat is niet leuk. Zullen we samen zorgen dat we voor en na de training in de kleedkamer en op het veld van elkaars spullen afblijven en elkaar daar ook op aan te spreken als dat even niet lukt.

Kernwaarden VIOS B training

We zijn er op tijd. Samen uit, samen thuis.
Zorg er samen met je teamgenoten voor dat je op tijd bent voor de wedstrijd en dat je er moeite voor doet om er te zijn op de zaterdag of zondag. We hebben iedereen nodig om te presteren in het uitdrukken van doelpunten maar nog belangrijker voor de sfeer. Dat is een team.

We zijn een team omdat we elkaar nodig hebben.
Je bent onderdeel van een team. Een team presteert binnen en buiten het veld alleen als iedereen er is. Iedereen is nodig binnen een team. Laat merken dat je elkaar nodig hebt. Wat fijn dat je er bent!

We weten waar iedereen goed in is en laten dat zien en merken.
Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten. De een is verder in de ontwikkeling, de ander blijft wat achter. Niemand is slecht! Kijk eens goed naar je teamgenoten en onthoudt wat iemand wel kan. Geef elkaar een compliment als het lukt. Val elkaar niet af op wat iemand niet zo goed kan. 

Het is fijn dat er iemand is die de wedstrijd leidt. Bedankt hiervoor!
Gelukkig hebben we bij VIOS Beltrum nog steeds genoeg heren en dames die een wedstrijd willen fluiten of leiden. Laat ze merken dat we zonder deze mensen geen wedstrijden kunnen spelen. Bedank na de wedstrijd altijd de scheidsrechter! Vergeten we niet om de leiders ook te bedanken?

Wij bedanken of feliciteren de tegenstander na de wedstrijd.
Natuurlijk wil je een wedstrijd winnen, het gaat er immers om meer doelpunten te maken als je tegenstander. Vergeet niet dat de tegenstander ook graag wil winnen. Bedank de tegenstander bij winst dat ze tegen jullie wilden voetballen. Ook al heb je het gevoel dat het niet allemaal even eerlijk ging: het hoort erbij en zal nog vaker voorkomen. Feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen en probeer het de volgende keer gewoon opnieuw.

Wij zullen de kleedkamer(s) netjes achterlaten.
Na een thuiswedstrijd zijn er twee kleedkamers gebruikt bij jouw wedstrijd. Als team zorg je ervoor dat beide kleedkamers schoon worden achtergelaten. Help de leiding van jouw team hierbij als je iets wordt gevraagd. Houdt de kleedkamers bij uitwedstrijden netjes, gedraag je als een gast. Hoe fijn zou het zijn het zijn voor de tegenstander als de kleedkamer bij de tegenstander schoon en netjes wordt achtergelaten?

Kernwaarden VIOS B wedstrijd

3. De vijf pijlers onder de normen en waarden binnen VIOS Beltrum

VIOS Beltrum verwacht daarnaast van haar leden en bezoekers dat men zich houdt aan de normen en waarden. Deze zijn hier en in het werkplan beschreven.
De normen en waarden zijn gebaseerd op vijf peilers: 

Plezier
Iedereen moet met plezier naar de club kunnen komen en de leden proberen dit samen te bewerkstelligen.

Respect
Behandel elkaar met respect. Niemand is meer of minder dan de ander.

Eerlijkheid
Eerlijkheid duurt het langst. Geef aan als je het niet weet of kunt.

Betrokkenheid
Wees betrokken bij het spel, moedig elkaar positief aan en doe iets meer voor de club als het kan.

Sportiviteit
Geef elkaar een hand, wens elkaar succes en hou elkaar heel.

4. De rol van de KNVB

De wedstrijden op ons voetbalveld worden georganiseerd door De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). De KNVB helpt verenigingen ook op beleidsmatig vlak. Bij VIOS Beltrum zijn we ons bewust dat er veel specialisten rondlopen bij de KNVB die op technisch beleid, maar ook op pedagogisch beleid veel weten. De KNVB heeft een uitgebreide website die zeker het bekijken waard is voor ons kader en voor overige geïnteresseerden.

Via deze link https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/diversiteit staan de standpunten van de KNVB en de raakvlakken tussen de bond en onze vereniging hierin vinden.

Enkele jaren terug is er door de KNVB een veranderd beleid doorgevoerd met betrekking tot het pupillen voetbal. De eerste conclusies zijn dat het pupillenvoetbal zich zichtbaar heeft ontwikkeld. De uitgangspunten; t.w. “Plezier en ontwikkeling voorop”, en de veranderende wedstrijdvormen zijn beschreven op de website van de KNVB, en staan op ons VIOS INFOBORD bij de ingang van de kantine.

Ook staan er goede tools op de website van de KNVB (met deze link) en op het VIOS INFOBORD om ouders, spelleiders en het kader te helpen bij het begeleiden van een wedstrijd. Deze tools zijn ook terug te vinden op onze website in het uitgebreide pedagogisch beleidsplan.

  1. Rol trainer/coach bij het pupillenvoetbal
  2. Rol speler bij het pupillenvoetbal
  3. Rol ouders bij het pupillenvoetbal

Deze normen, waarden en uitgangspunten van de KNVB hebben hun weerslag in de tegels van de kernwaarden van VIOS Beltrum.

5. De rol van de jeugdcommissie

Bij VIOS Beltrum is iedereen welkom maar dat houdt niet in dat iedereen kan doen wat men wil doen. Van iedereen wordt verwacht dat de kernwaarden onderdeel zijn van hun houding op het sportveld. Anders willen we met elkaar in gesprek.
Kinderen met extra aandacht, zoals wij hen kinderen met onbegrepen gedrag1 noemen, mogen hier zijn en zijn onderdeel van de teams. Voor Tips en Trucks is er, m.b.t. deze doelgroep, voor het (vrijwillig) kader een notitie m.b.t. de omgang van kinderen met onbegrepen gedrag.

Onbegrepen gedrag is echter niet iets van VIOS Beltrum alleen. Ouders van kinderen met onbegrepen gedrag worden hierbij betrokken. Verwachtingen worden uitgesproken en afspraken gemaakt.
Zeker als er grenzen zijn bereikt worden hier gezamenlijk beslissingen in genomen en vastgelegd.
Bij de eerste kenmerken zal er een gesprek worden gepland (Transparantie!).
Niet afwachten maar handelen.

Als jeugdcommissie proberen we rekening te houden met iedereen en nemen we soms beslissingen die vragen kunnen oproepen. We proberen als jeugdcommissie onze beslissingen zo goed mogelijk te onderbouwen en schakelen hierbij de hulp in van betrokkenen. Hierin hanteren we de volgende beslissingsniveaus:

Beslissingsniveau.
Mee – beslissen. De uiteindelijke beslissing wordt in de besturen genomen.
Mee – denken. Het kader denkt mee en zorgt voor input naar de besturen.
Mee – weten. Spelers en ouders moeten we kunnen uitleggen waarom beslissingen zijn genomen.

1 Binnen VIOS Beltrum hanteren we de term onbegrepen gedrag omdat het zo aangeeft dat we er als kader wat mee moeten. De speler is wie hij is. Juist dan is samenwerking met de ouders van belang.

6. De rol van de ouders

Iets doen voor de vereniging. Niet alleen halen maar ook brengen.
Als VIOS Beltrum prijzen we ons gelukkig met alle mensen die iets voor de club doen!  Want meestal is men wel bereid om iets voor de club te doen. Kijk maar eens naar de vele ouders die ons helpen bij de jongste jeugd. Maar ook van oudere jeugdspelers wordt verwacht dat zij hulp bieden waar dit mogelijk is, of waar zij voor worden gevraagd. Samen maken we de club. Soms is vragen niet de juiste weg, maar past een mededeling, om te voorkomen dat steeds dezelfde mensen iets voor VIOS Beltrum doen. Zinnen die hierbij horen:

Geen tijd, geen prioriteit!
Vrijwillig is niet vrijblijvend!
De beste stuurlui staan aan wal!

Ouders zijn belangrijk binnen onze club. Maar als VIOS Beltrum verwachten wij wat van ouders. Wees vooral supporter en benoem de positieve dingen die in het veld gebeuren. 

De beste vraag als ouder aan je kind na een wedstrijd is: Heb je lekker gevoetbald?
Iedereen is welkom bij VIOS Beltrum dus ook ouders. We zijn immers samen VIOS Beltrum.
Dit betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor wat we met elkaar hebben afgesproken en ons hier aan houden! Mocht je als ouders merken dat iemand dit lastig vind, dan spreken we de desbetreffende ouder hier op aan. En als dit niet helpt dan is er contact met de coördinator van de doelgroep uit de jeugdcommissie. Er volgt een gesprek met de ouder(s) en we maken afspraken.

Vertrouwenscontactpersoon. 
Als er zaken spelen dan willen we z.s.m. het gesprek aangaan. Wij raden alle trainers en overig kader aan nooit individueel in gesprek te gaan met spelers, speelsters of ouders. De desbetreffende coördinator wordt erbij betrokken en gevraagd er een kort verslag van te maken en dit te delen met de desbetreffende persoon (en). Sommige zaken vragen echter om wat voor reden dan ook extra aandacht. Daarom is er bij VIOS Beltrum een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.