Procedure klachten Ongewenst Gedrag vv VIOS Beltrum

Ofwel, Wat te doen als het mis gaat?

Ofschoon er bij vv V.I.O.S. Beltrum het nodige aan gedaan wordt om ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen.

Voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum tolereert geen ongewenst gedrag!

Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden!! Indien nodig, zal altijd melding bij de Politie gedaan worden.

Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, alsmede in dat van de overtreder.

Wat te doen?

Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.

Als dit gewenst is, kan een leider of een (jeugd-)coördinator optreden als bemiddelaar.

Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend? Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze VertrouwensContactPersoon.

Deze VCP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VCP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

Wat gebeurt er daarna?

De VCP zal in overleg met de melder en afhankelijk van de aard van de klacht:

  • de klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee “probleemeigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen. De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.
  • De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.