Onderhoud velden

Maandag 3 juni wordt er begonnen met het onderhoud van de natuurgrasvelden. Tot half augustus kunnen deze velden dan niet meer gebruikt worden.

Op maandag 27 mei worden de dug-outs en de goals alvast van de velden verwijderd. Eventueel kunnen die week verplaatsbare doelen worden gebruikt. 

Midden augustus worden met behulp van een lijn robot de velden opnieuw uitgezet. Hierna kunnen de velden weer in gebruik worden genomen.

Bij voorbaat onze dank / de Ondergrondse