Onderscheiding voor Ivo, Rob en Ronald

maandag 16 oktober

Op de ledenvergadering van vv VIOS B. is er speciale aandacht voor Ivo Spilman, Rob Klein Tuente en Ronald Haarlink. Alle drie hebben de afgelopen jaren verschillende kaderfuncties vervuld. En wel op zo een manier dat een benoeming tot lid van verdienste van de vv VIOS B. op zijn plaats is.

Ivo Spilman heeft jarenlang een groot aantal taken binnen VIOS op zich genomen en ingevuld. Een echte clubman. Elftalleider van de  D-pupillen en B-junioren in de jeugd. Bij de senioren leider van heren 3. Daarnaast ook de nodige kantinediensten, een rol waar hij nog steeds invulling aan geeft.

Bovendien heeft Ivo maar liefst 13 jaar deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van de vereniging, een groot aantal jaren als secretaris. Zijn nauwkeurige en praktische werkwijze en kritische blik in de vergadering werd zeer gewaardeerd. Daarnaast heeft hij ook vele scheidsrechters- en leiders overleggen bijgewoond en is Ivo een tijd de afvaardiging voor de voetbal bij de sportcentrale geweest.

In zijn bestuursperiode is VIOS als vereniging gegroeid, en daar heeft hij veel aan bijgedragen. Vele mooie projecten zijn in deze periode afgerond. Meest in het oog springend het kunstgrasveld.

Rob Klein Tuente had voorafgaand aan de ledenvergadering een opmerking richting het bestuur. “Moeten we niet wat meer doen voor Ivo? Hij heeft veel gedaan voor de club.!. Wat Rob niet bekend was, bestuur werkte al aan een voordracht!

Rob heeft maar liefst 15 jaar de rol van wedstrijdsecretaris senioren ingevuld. Niet de meest eenvoudige taak binnen de vereniging en bovenal een drukke taak. Rob heeft deze met verve ingevuld en de leden hebben profijt gehad van zijn werkwijze. Rob was altijd bereikbaar en de wedstrijdzaken werden altijd netjes en op tijd afgehandeld.

Daarnaast is Rob nog leider bij heren-4 op de zondagmorgen en vervuld hij met enige regelmaat een kantinedienst.

Ronald Haarlink heeft jarenlang deel uitgemaakt van de jeugdcommissie en het wedstrijdsecretariaat jeugd ingevuld. Een VIOS-man met betrokkenheid, oog voor de rode lijn en waar nodig een kritische noot. Positief ingesteld en met de nodige humor. Veel werk op de achtergrond waarbij niet ieder lid door zal hebben hoeveel het is geweest!


Terug naar nieuwsoverzicht