Bericht aan onze vrijwilligers

zaterdag 12 augustus

Beste voetbalvrienden,

De vrijwilligers in onze vereniging zijn onmisbaar, zonder jullie zouden wij er als vereniging niet zo goed voor staan als nu.

De laatste twee jaar hebben wij als vereniging te maken gekregen met forse stijgingen wat betreft personeelskosten en materiaal. Wwe zullen als bestuur de vinger aan de pols moeten houden om de komende jaren positief af te kunnen afsluiten. Wij hebben als bestuur eens goed gekeken wat andachtspunten zijn binnen de club en één hiervan zijn de consumpties voor de vrijwilligers. Kaderleden, scheidsrechters en (kantine) vrijwilligers hebben recht op twee consumpties volgens ons huishoudelijk regelement.

Het afgelopen jaar is deze post flink toegenomen mede door het feit dat kantinevrijwilligers niet exact weten wat nu wel en niet onder deze regel.valt en voor welke vereniging het moet worden weg geboekt. We hebben geconstateerd dat er regelmatig ook misbruik van is/wordt gemaakt. We hebben daarom als bestuur besloten om deze regel compleet te schrappen om de oplopende kosten niet uit de hand te laten lopen.

Er zijn heel veel vrijwilligers die zelf de consumptie betalen. Kaderleden voor de senioren en jeugd hebben de mogelijkheid om de vertegenwoordiging van de tegenstander voor de wedstrijd een consumptie aan te bieden. De scheidsrechters mogen voor en na de wedstrijd gebruik maken van een consumptie of een kleine vertering. Wij willen een deel van deze besparing besteden aan een nieuwe opzet van de vrijwilligersmiddag zodat alle vrijwilligers dezelfde vergoeding krijgen voor haar of zijn vrijwilligerswerk.

Mochten hier vragen of onduidelijkheden over zijn kunt u zich altijd wenden tot het bestuur, we willen deze regel bij aanvang van het seizoen 2023/2024 in laten gaan.

Bestuur Vios Beltrum


Terug naar nieuwsoverzicht